Galerie Foto Galerie video Carte de oaspeti

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
63 / 2010 Hotararea nr.63 privind aprobarea invitarii la sediul Primariei Comunei Faraoani, a persoanelor fizice care au obligatia sa efectueze declaratiile pentru inscrierea datelor in registrul agricol conf. H.G. nr.1632/2009 20-12-2010
62 / 2010 Hotararea nr.62 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal in satul Faraoani, comuna Faraoani, pentru construire locuinte 20-12-2010
61 / 2010 Hotararea nr.61 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal " Hala pentru dezmembrari auto in extravilanul comunei Faraoani" 20-12-2010
60 / 2010 Hotararea nr.60 privind intocmirea SF-ului aferent investitiei " Instalare sistem de incalzire care utilizeaza energie regenerabila la scolile generale nr.1 si nr.2 din Comuna Faraoani, judetul Bacau, finantat prin Programul " Casa Verde" administrat de administratia Fondului pentru Mediu 20-12-2010
59 / 2010 Hotararea nr.59 privind aprobarea Documentului de pozitie privind modul de implementare a proiectului " Sistem integrat de managment al deseurilor solide in judetul Bacau" 20-12-2010
58 / 2010 Hotararea nr.58 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate a indicatorilor tehnico-economici, precum si a Planului anual de evolutie a tarifelor si taxelor aferente proiectului " Sistem integrat de managment al deseurilor solide in judetul Bacau" 20-12-2010
57 / 2010 Hotararea nr.57 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local Faraoani pentru urmatoarele trei luni, incepand cu luna decembrie 2010 15-11-2010
56 / 2010 Hotararea nr.56 privind rectificarea bugetului local pe anul 2010 15-11-2010
55 / 2010 Hotararea nr.55 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnic-economici si a politicii de tarifare practicate de operatorul regional Sc Compania Regionala de Apa Sa 15-11-2010
54 / 2010 Hotararea nr.54 privind aprobarea Studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare al comunei Faraoani si a Contractului de delegare directa a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare 15-11-2010
53 / 2010 Hotararea nr.53 privind aprobarea Master Panului regional pentru infrastructura de apa/apa uzata in judetul Bacau 15-11-2010
52 / 2010 Hotararea nr.52 privind aprobarea Listei de investitii si a Planului de finantare practicate de operatorul regional SC Compania Regionala de apa Bacau Sa 15-11-2010
51 / 2010 Hotararea nr.51 privind aprobarea indicatorilor de performanta ai serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, a Regulamentului propriu al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare si a Caietului de sarcini 15-11-2010
50 / 2010 Hotararea nr.50 privind aprobarea instrumentarii proiectului pentru obiectivul de investitii " Extinderea sistemului public de alimentare cu apa si extinderea sistemului public de canalizare in comuna Faraoani, judetul Bacau" 14-10-2010
49 / 2010 Hotararea nr.49 privind aprobarea instrumentarii proiectului de investitie " Modernizare drumuri aricole de exploatatie in comuna Faraoani, judetul Bacau" 14-10-2010
Înapoi

Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Complet

Necesita imbunatatiri

Votează