Galerie Foto Galerie video Carte de oaspeti

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
45 / 2018 Privind aprobarea incheierii unui act aditional la contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubritate nr.2688/5234/24.06.2018 31-07-2018
44 / 2018 Privind aprobarea alocarii prin transfer a sumelor pentru completarea fondurilor proprii ala unitatilor de cult din comuna Faraoani, in anul 2018 31-07-2018
43 / 2018 Privind rectificarea bugetului local al Comunei Faraoani, judetul Bacau pe anul 2018 31-07-2018
42 / 2018 Privind aprobarea contului de executie al bugetului local al comunei Faraoani pe trimestrul II anul 2018 31-07-2018
41 / 2018 Privind aprobarea regulamentului privind Stabilirea Numarului Utilizatorilor Serviciului Public de Salubrizare in vederea calcularii taxei speciale de salubrizare 31-05-2018
40 / 2018 Privind aprobarea cuantumului si a numarului de burse de merit acordate elevilor de la Scoala gimnaziala nr.1 si nr.2 Faraoani, judetul Bacau aferent anului scolar 2016-2017 si semestrul I 2017-2018 31-05-2018
39 / 2018 Privind modificarea inventarului bunurilor de retur apartinand domeniului public al UAT Faraoani 31-05-2018
38 / 2018 Privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Faraoani 31-05-2018
37 / 2018 Privind acordarea unui ajutor de urgenta in valoare de 1000 lei din bugetul local al comunei Faraoani, familiei Francu Veronica, domiciliata in comuna Faraoani, judetul Bacau 31-05-2018
36 / 2018 Privind aprobarea contributiei Consiliului Local Faraoani, pentru finantarea serviciilor sociale destinate protectiei si promovarii drepturilor copilului si a persoanelor adulte cu handicap 31-05-2018
35 / 2018 Privind stabilirea domeniilor serviciilor publice si a locurilor in care se vor presta activitati in folosul comunitatii de catre contravenientii persoane fizice din comuna Faraoani 31-05-2018
34 / 2018 Privind stabilirea plafonului minim aferent obligatiilor de plata restante ale contribuabililor bugetului local al comunei Faraoani in vederea publicarii listei restantierilor pe pagina de internet a comunei Faraoani 31-05-2018
33 / 2018 Privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Faraoani, pentru anul 2018 31-05-2018
31 / 2018 Privind aprobarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de dezvoltare intercomunitara de utilitate publica”SIRET-GAZ„ 16-05-2018
30 / 2018 Privind rectificarea bugetului local al Comunei Faraoani, judetul Bacau pe anul 2018 16-05-2018
Înapoi

Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Complet

Necesita imbunatatiri

Votează