Galerie Foto Galerie video Carte de oaspeti

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

RUTI

Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
8 / 2024 Privind aprobarea efectuarii concediului de odihna restant, aferent anului 2023, de catre primarul si viceprimarul comunei Faraoani, judetul Bacau, in anul 2024 26-01-2024
7 / 2024 Privind necesitatea intocmirii unui plan de actiuni sau lucrari de interes local pentru persoanele majore apte de munca beneficiare de ajutor de incluziune conform prevederilor Legii nr.196/2016 privind venitul minim de incluziune pentru 2024 26-01-2024
6 / 2024 Privind stabilirea salariilor pentru functiile publice si contractuale din aparatul de specialitate al primarului comunei Faraoani, incepand cu 1 ianuarie 2024 26-01-2024
5 / 2024 Privind aprobarea contului de executie al bugetului local al comunei Faraoani, judetul Bacau, pe trimestrul IV, anul 2023 26-01-2024
4 / 2024 Privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Faraoani, judetul Bacau 26-01-2024
3 / 2024 Privind aprobarea colaborarii intre Consiliul local al comunei Faraoani si Centrul Diecezan Caritas Iasi si a contractului de furnizare servicii social-medicale pentru anul 2024 26-01-2024
2 / 2024 Privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant din comuna Faraoani, pentru anul scolar 2024-2025 26-01-2024
1 / 2024 Privind respingerea plangerii prealabile formulate de catre SC SOMA SRL, impotriva Hotararii AGA ADIS nr.11/23.10.2023 26-01-2024
99 / 2023 Privind aprobarea prelungirii valabilitatii Planului Urbanistic General al comunei Faraoani, judetul Bacau 20-12-2023
98 / 2023 Privind acordarea mandatului special al reprezentantului legal al Unitatii Administrativ-Teritoriale Faraoani in A.G.A. Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Bacau, cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi ale sedintei AGA A.D.I.B. din data de 11/12.01.2024 20-12-2023
97 / 2023 Privind analizarea si respingerea cererii de ajustare a tarifelor formulata de SC SOMA SRL Bacau conform raportului expertului cooptat de ADIS Bacau, de catre UAT membre, parte in contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare si transport deseuri municipale in judetul Bacau nr.1211/4006/06.05.2021 20-12-2023
96 / 2023 Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2024 la nivelul comunei Faraoani 20-12-2023
95 / 2023 Privind stabilirea taxei de paza in comuna Faraoani, pentru anul fiscal 2024 20-12-2023
92 / 2023 Privind aprobarea consumului maxim lunar de carburanti pentru autoturismele si utilajele din dotarea Primariei comunei Faraoani pentru anul 2024 20-12-2023
91 / 2023 Privind acordarea mandatului special al reprezentantului legal al Unitatii Administrativ-Teritoriale Faraoani in A.G.A. Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Bacau, cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi ale sedintei AGA A.D.I.B. din data de 28.12.2023 20-12-2023
Înapoi

Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Complet

Necesita imbunatatiri

Votează

SVSU