Galerie Foto Galerie video Carte de oaspeti

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
11 / 2018 Insusirea Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii de audit public intern la nivelul Filialei Judetene Bacau a ACoR 17-02-2018
10 / 2018 Privind aprobarea bugetului local al comunei Faraoani, judetul Bacau pe anul 2018 17-02-2018
9 / 2018 Privind stabilirea salariilor pentru functiile publice si contractuale din aparatul de specialitate al primarului comunei Faraoani, judetul Bacau si a indemnizatiei consilierilor locali 30-01-2018
8 / 2018 Privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din comuna Faraoani, pentru anul scolar 2018-2019 30-01-2018
7 / 2018 Privind aprobarea cotizatiei pentru anul 2018 la patrimoniul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Bacau 30-01-2018
6 / 2018 Privind modificarea Anexei nr.1 la Hotararea Consiliului Local Faraoani nr.5/10.02.2015 privind aprobarea Master Planului in sectorul de apa si apa uzata din judetul Bacau, cu modificarile si completarile ulterioare. 30-01-2018
5 / 2018 Privind aprobarea cotizatiei pentru anul 2018 la patrimoniul „Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau„ 30-01-2018
4 / 2018 Privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru delegarea gestiunii activitatii de colectare si transport a deseurilor municipale in Municipiul Bacau si 22 de comune limitrofe si a modalitatii de gestiune a serviciului de colectare si transport a deseurilor municipale in Municipiul Bacau si 22 de comune limitrofe. 30-01-2018
3 / 2018 privind aprobarea atribuirii si incheierii contractului de Delegare prin concesionare a gestiunii serviciului de operare a instalatiilor de deseuri in judetul Bacau. 30-01-2018
2 / 2018 Privind stabilirea taxei de paza in comuna Faraoani, pentru anul fiscal 2018 30-01-2018
1 / 2018 Privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2017 din excedentul bugetului local al comunei Faraoani 30-01-2018
62 / 2017 Privind rectificarea bugetului local al comunei Faraoani, judetul Bacau pe anul 2017 21-12-2017
61 / 2017 Privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului local al comunei Faraoani pentru urmatoarele trei luni 18-12-2017
60 / 2017 Privind prelungirea valabilitatii Planului Urbanistic General al comunei Faraoani, judetul Bacau 18-12-2017
59 / 2017 Privind predarea catre Compania Regionala de Apa Bacau a investitiei "Extindere retea canalizare in comuna Faraoani, judetul Bacau" si modificarea inventarului bunurilor de retur apartinand domeniului public al UAT Faraoani 18-12-2017
Înapoi

Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Complet

Necesita imbunatatiri

Votează