Galerie Foto Galerie video Carte de oaspeti

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
27 / 2018 Privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului local al comunei Faraoani pentru urmatoarele trei luni 30-03-2018
26 / 2018 Privind aprobarea sustinerii financiare a Asociatiei sportive ZORILE FARAOANI, pentru activitatea sportiva desfasurata de catre echipa de fotbal, in anul competitional 2017-2018(RETUR) si respectiv in anul competitional 2018-2019(TUR) 30-03-2018
25 / 2018 Privind aprobarea Nomenclatorului stradal pentru satul Faraoani, comuna Faraoani, judetul Bacau 30-03-2018
24 / 2018 Privind insusirea Raportului Curtii de conturi privind modul de indeplinire a masurilor dispuse prin Decizia nr.28 din 26.04.2016 impreuna cu Decizia NR.28/1 DIN 11.01.2018 30-03-2018
23 / 2018 Privind aprobarea colaborarii intre Consiliul local al comunei Faraoani si Centrul Diecezan Caritas Iasi si a contractului de furnizare de servicii social-medicale 30-03-2018
22 / 2018 Privind aprobarea constituirii unui drept de uz si servitude asupra terenului in suprafata totala de 1mp ocupata definitiv din domeniul public in favoarea DELGAZ GRID SA pentru montare recloser in derivatie 20KV PT2 Cleja din LEA 20KV Racaciuni-Balcescu, judetul Bacau 30-03-2018
21 / 2018 Privind aprobarea constituirii unui drept de uz si servitude asupra terenului in suprafata totala de 1 mp ocupata definitiv din domeniul public in favoarea DELGAZ GRID SA pentru demontare stalp 30-03-2018
20 / 2018 Privind predarea catre Compania Regionala de Apa Bacau a investitiei ”Extindere retea canalizare in comuna Faraoani”, judetul Bacau 30-03-2018
19 / 2018 Privind modificarea inventarului bunurilor de retur apartinand domeniului public al UAT Faraoani 30-03-2018
18 / 2018 Privind aprobarea Planului de actiune locala pentru anul 2018, pentru beneficiarii de ajutor social din comuna Faraoani 30-03-2018
17 / 2018 Privind stabilirea taxelor pentru eliberarea atestatelor de producator, a carnetelor de comercializare si a taxei de viza anuala a atestatelor 30-03-2018
16 / 2018 Privind aprobarea contului de executie al bugetului local al comunei Faraoani pe trimestrul IV 2017 30-03-2018
15 / 2018 Privind aprobarea excluderii din Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau a orasului Comanesti 15-03-2018
14 / 2018 Privind completarea HCL nr.50 din 14.11.2017 privind implementarea proiectului „Achizitie lampi de iluminat stradal in comuna Faraoani, judetul Bacau” 15-03-2018
13 / 2018 Privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitie ”Modernizare gradinita Faraoani(3 corpuri)” sat Faraoani, comuna Faraoani, judetul Bacau 17-02-2018
Înapoi

Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Complet

Necesita imbunatatiri

Votează