Galerie Foto Galerie video Carte de oaspeti

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
9 / 2019 Privind asigurarea din bugetul local contravaloarea transportului elevilor din catunul Valea Mare, la Scoala gimnaziala nr.1 Faraoani. 31-01-2019
8 / 2019 Privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din comuna Faraoani, pentru anul scolar 2019-2020 31-01-2019
7 / 2019 Privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul comunei Faraoani pentru perioada 2019-2024 31-01-2019
6 / 2019 Privind stabilirea taxei de salubrizare pentru institutiile publice de pe raza comunei Faraoani, pentru anul 2019 31-01-2019
5 / 2019 Privind aprobarea colaborarii intre Consiliul local al comunei Faraoani si Centrul Diecezan Caritas Iasi si a contractului de furnizare de servicii social-medicale 31-01-2019
4 / 2019 Prvind aprobarea organigramei si statului de functii din cadrul aparatului de specialitate al primarului communei Faraoani,judetul Bacau 31-01-2019
3 / 2019 Privind stabilirea salariilor pentru functiile publice si contractuale din aparatul de specialitate al primarului comunei Faraoani,judetul Bacau si a idemnizatiei consilierilor locali 31-01-2019
2 / 2019 Privind aprobarea Planului de actiune locala pentru anul 2019, pentru beneficiarii de ajutor social din comuna Faraoani 31-01-2019
1 / 2019 Privind aprobarea consumului maxim lunar de carburanti pentru autoturismele si utilajele din dotarea Primariei comunei Faraoani 31-01-2019
81 / 2018 Privind rectificarea bugetului local al Comunei Faraoani, judetul Bacau pe anul 2018 27-12-2018
80 / 2018 Privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului local al comunei Faraoani pentru urmatoarele 3 luni 27-12-2018
79 / 2018 Privind aprobarea Planului anual de evolutie al taxei speciale de salubrizare actualizat pentru Proiectul”Sistem integrat de management al deseurilor solide in judetul Bacau” si a cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru anul 2019 27-12-2018
78 / 2018 Privind aprobarea actului aditional nr.3 la Documentul de pozitie privind modul de implementare a Proiectului ”Sistem integrat de management al deseurilor solide in judetul Bacau” 27-12-2018
77 / 2018 Privind aprobarea contului de executie al bugetului local al comunei Faraoani pe trimestrul IV anul 2018 27-12-2018
76 / 2018 Privind rectificarea bugetului local al comunei Faraoani pe anul 2018 17-12-2018
Înapoi

Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Complet

Necesita imbunatatiri

Votează