Galerie Foto Galerie video Carte de oaspeti

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

RUTI

Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
82 / 2022 Privind prelungirea contractului pentru acordarea de servicii social-medicale nr.1869 din 14.02.2022 cu act aditional perioada ianuarie-martie 2023 12-12-2022
81 / 2022 Privind delegarea gestiunii Serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan al comunei Faraoani, prin concesiune 12-12-2022
80 / 2022 Privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Faraoani, judetul Bacau 12-12-2022
79 / 2022 Privind infiintarea Serviciului de gestionare a cainilor fara stapan in comuna Faraoani, judetul Bacau 12-12-2022
78 / 2022 Privind acordarea unui mandat special in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Bacau-ADIB in vederea exercitarii votului Consiliului Local al comunei Faraoani 12-12-2022
77 / 2022 Privind finantarea participarii elevilor din invatamantul primar inscrisi in unitatile de invatamant de stat din comuna Faraoani, judetul Bacau la programul ”Scoala dupa Scoala” in anul scolar 2022-2023 12-12-2022
76 / 2022 Privind aprobarea cuantumului burselor de merit, de ajutor social si de studiu pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat de la Scoala Gimnaziala nr.1 Faraoani, judetul Bacau, pentru anul scolar 2022-2023 31-10-2022
75 / 2022 Privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei Faraoani pentru urmatoarele trei luni 31-10-2022
74 / 2022 Pentru participarea comunei Faraoani, la elaborarea „Studiului de oportunitate pentru gestionarea cainilor fara stapan, a regulamentului serviciului si a documentatiei de atribuire in vederea delegarii serviciului de gestionare a cainilor fara stapan 31-10-2022
73 / 2022 Privind aprobarea decontarii cu suma de 40 lei lunar din pretul abonamentului elevilor, cu domiciliul in satul Faraoani, comuna Faraoani, pentru anul scolar 2022-2023 31-10-2022
72 / 2022 Privind aprobarea contului de executie al bugetului local al bugetului local al comunei Faraoani, pe trimestrul III, anul 2022 31-10-2022
71 / 2022 Privind aprobarea Regulamentului privind masurile metodologice, organizatorice, termenele si circulatia proiectelor de hotarari supuse dezbaterii si aprobarii Consiliului Local al comunei Faraoani 31-10-2022
70 / 2022 Privind rectificarea bugetului local al Comunei Faraoani, judetul Bacau, pe anul 2022 31-10-2022
69 / 2022 Privind aprobarea constituirii unui drept de uz si folosinta gratuita asupra terenului in suprafata totala de 1 mp din domeniul public siuat in intravilanul comunei Faraoani, in favoarea SC DELGAZ GRID SA pentru inlocuire stalp SE 4,stalp de bransament, neinscriptionat, cu un stalp SE 10, din circ.nr.3 al PTA 5 Faraoani, comuna Faraoani, judetul Bacau 31-10-2022
68 / 2022 Privind punerea la dispozitie a concesionarului a terenurilor necesare pentru realizarea investitiei ”Infiintare sistem inteligent de distributie gaze naturale in comuna Faraoani, cu localitatea aferenta Faraoani, judetul Bacau”, pe toata durata concesiunii, precum si a terenurilor necesare organizarii de santier 31-10-2022
Înapoi

Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Complet

Necesita imbunatatiri

Votează

SVSU