Galerie Foto Galerie video Carte de oaspeti

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
3 / 2021 Privind aprobarea planului de actiune locala pentru anul 2021, pentru beneficiarii de ajutor social din comuna Faraoani 22-03-2021
2 / 2021 Privind aprobarea si insusirea inventarului bunurilor care apartin domeniului public si privat al comunei Faraoani, judetul Bacau, cu ocazia inventarierii in luna decembrie 2020 22-03-2021
1 / 2021 Privind aprobarea contului de executie al bugetului local al comunei Faraoani pentru trimestrul IV, anul 2020 22-03-2021
67 / 2020 Privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local Faraoani, in Comisia de evaluare si Asigurare a calitatii constituita la nivelul Scolii gimnaziale nr.1 Faraoani, in anul scolar 2020-2021 14-12-2020
66 / 2020 Privind desemnarea a doi reprezentanti ai Consiliului local Faraoani in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale nr.1 Faraoani pentru anul scolar 2020-2021 14-12-2020
65 / 2020 Privind stabilirea taxei de salubrizare in comuna Faraoani pentru anul fiscal 2021 14-12-2020
64 / 2020 Privind stabilirea taxei de paza in comuna Faraoani, pentru anul fiscal 2021 14-12-2020
63 / 2020 Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2021 la nivelul comunei Faraoani 14-12-2020
62 / 2020 Privind rectificarea bugetului local al Comunei Faraoani, judetul Bacau pe anul 2020 14-12-2020
61 / 2020 Privind punerea la dispozitia SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA a terenurilor aferente investitiilor din cadrul ”Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bacau, perioada 2014-2020 13-11-2020
60 / 2020 Privind aprobarea Planului anual de evolutie a tarifelor conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bacau, in perioada 2014-2020” si mandatarea reprezentantului Comunei Faraoani sa voteze in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Bacau aprobarea Planului anual de evolutie a tarifelor. 13-11-2020
59 / 2020 Privind aprobarea listei de investitii prioritare, a valorilor investitiilor aferente UAT Comuna Faraoani si a participarii Consiliului Local Faraoani la cofinantarea Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bacau, in perioada 2014-2020 13-11-2020
58 / 2020 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bacau in perioada 2014-2020” 13-11-2020
57 / 2020 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-econmici precum si a cheltuielilor aferente proiectului ”Achizitie de tablete scolare si alte echipamente necesare desfasurarii activitatii didactice on-line in comuna Faraoani, judetul Bacau 05-11-2020
56 / 2020 Privind rectificarea bugetului local al Comunei Faraoani, judetul Bacau pe anul 2020 05-11-2020
Înapoi

Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Complet

Necesita imbunatatiri

Votează