Galerie Foto Galerie video Carte de oaspeti

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

RUTI

Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
60 / 2023 Privind inchirierea prin licitatie publica a unui teren arabil apartinand domeniului privat de interes local al comunei Faraoani, situat in extravilanul comunei Faraoani, judetul Bacau 28-07-2023
59 / 2023 privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale comuna Faraoani, pentru ședința Adunării Generale a Acționarilor a S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 07.08.2023/08.08.2023 28-07-2023
58 / 2023 Privind aprobarea programului anual de sterilizare a animalelor fara pedigree, cu stapan si fara stapan, din comuna Faraoani, judetul Bacau 28-07-2023
57 / 2023 Pentru aprobarea Regulamentului privind controlul reproducerii tuturor cainilor de pe domeniul public sau privat si preintampinarea raspandirii bolilor si cresterea numarului de animale abandonate in comuna Faraoani, judetul Bacau 28-07-2023
56 / 2023 Privind insusirea modificarilor intervenite asupra unor bunuri apartinand domeniului public al comunei Faraoani, judetul Bacau 28-07-2023
55 / 2023 Privind aprobarea contului de executie al bugetului local al comunei Faraoani, judetul Bacau, pe trim. II, anul 2023 28-07-2023
54 / 2023 Privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achizitia produselor si a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative aferente Programului pentru scoli al Romaniei, perioada 2023-2026 28-07-2023
53 / 2023 Privind alocarea sumei de 50.000 lei pentru organizarea festivalului folcloric Ecouri din Vale, editia a II-a, in data de 13 august 2023 28-07-2023
52 / 2023 Privind rectificarea bugetului local al comunei Faraoani pe anul 2023 28-07-2023
51 / 2023 Privind scaderea din evidenta analitica pe platitor a creantelor fiscale datorate Bugetului local al comunei Faraoani, de catre persoanele juridice radiate de la Oficiul Registrului Comertului 28-07-2023
50 / 2023 Privind aprobarea documentatiei tehnico-economica-studiul de fezabilitate, indicatorilor tehnico-economici actualizati si a devizului generalactualizat pentru obiectivul de investitii ”Infiintare sistem inteligent de distributie gaze naturale in comuna Faraoani, judetul Bacau”, aprobat pentru finantare prin Programul national de investitii ”Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului 28-07-2023
49 / 2023 Privind aprobarea tarifului de facturare al SC ECOSUD SA pentru preluarea deseurilor reciclabile in vederea sortarii si tariful de facturare pentru preluarea deseurilor biodegradabile in vederea compostarii, pentru o perioada de 6 luni 28-07-2023
48 / 2023 Privind stabilirea condiiilor de acces pe drumurile de exploatare din zona Halta Siret, din comuna Faraoani, judetul Bacau, pentru mijloacele de transport apartinand SC TEO TRANSPORT AGREGATE SRL 28-07-2023
47 / 2023 Privind aprobarea contributiei pentru anul 2023 la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Zona Metropolitana Bacau, aferenta UAT Faraoani 28-07-2023
46 / 2023 Privind aprobarea constituirii unui drept de uz si servitute asupra terenului în suprafață totală de 502 mp (drept de uz 2 mp suprafață ocupată definitiv și drept de servitute 500 mp suprafață ocupată temporar) în favoarea SC DELGAZ GRID SA pentru amplasarea a 2 stâlpi SE10 și culoar de protecție și siguranță a LEA 0,4KV pentru lucrarea “Alimentare cu energie electrica locuința Frâncu Anton, loc. Faraoani, com. Faraoani, jud. Bacau – LUCRĂRI ÎNTĂRIRE REȚEA” 28-07-2023
Înapoi

Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Complet

Necesita imbunatatiri

Votează

SVSU