Galerie Foto Galerie video Carte de oaspeti

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
20 / 2019 Privind aprobarea constituirii unui drept de uz si servitute asupra terenului in suprafata totala de 594 mp in favoarea Delgaz Grid SA pentru obiectivele de investitii „Extindere retea de iluminat public” si „Extindere retea de joasa tensiune„ in catunul Valea Mare si localitatea Faraoani, judetul Bacau. 28-02-2019
19 / 2019 Privind aprobarea infiintarii clubului sportiv de drept public „Club Sportiv Faraoani” 28-02-2019
18 / 2019 Pentru abrobarea Planului de masuri privind gospodarirea si infrumusetarea comunei Faraoani pentru perioada 2019-2020 28-02-2019
16 / 2019 Privind aprobarea Devizului general actualizat pentru realizarea obiectivului de investitii „Construire centru cultural multifunctional” in sat Faraoani, comuna Faraoani, judetul Bacau. 28-02-2019
15 / 2019 Privind aprobarea devizului general actualizat in anul 2019 in urma modificarilor conform OUG nr.114/2018, pentru realizarea investitiei ”Modernizare drumuri de interes local”, in comuna Faraoani, judetul Bacau 28-02-2019
14 / 2019 Privind casarea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar din patrimoniul comunei Faraoani 28-02-2019
13 / 2019 Privind analiza studiului de inscriere a datelor in Registrul agricol pentru anul 2018 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati in cadrul UAT Faraoani. 28-02-2019
12 / 2019 Privind aprobarea si insusirea inventarului bunurilor care apartin domeniului public si privat al comunei Faraoani, judetul Bacau cu ocazia inventarierii din decembrie 2018 28-02-2019
11 / 2019 Privind aprobarea decontarii din bugetul local a serviciilor de ingrijire la domiciliu pe luna ianuarie 2019 siincheierea unui act aditional la contractul nr.1846 din 02.04.2018 28-02-2019
10 / 2019 Privind aprobarea Actului aditional nr.1 la contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de operare a instalatiilor de deseuri in judetul Bacau nr.1078/1087 din 16.04.2018 31-01-2019
9 / 2019 Privind asigurarea din bugetul local contravaloarea transportului elevilor din catunul Valea Mare, la Scoala gimnaziala nr.1 Faraoani. 31-01-2019
8 / 2019 Privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din comuna Faraoani, pentru anul scolar 2019-2020 31-01-2019
7 / 2019 Privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul comunei Faraoani pentru perioada 2019-2024 31-01-2019
6 / 2019 Privind stabilirea taxei de salubrizare pentru institutiile publice de pe raza comunei Faraoani, pentru anul 2019 31-01-2019
5 / 2019 Privind aprobarea colaborarii intre Consiliul local al comunei Faraoani si Centrul Diecezan Caritas Iasi si a contractului de furnizare de servicii social-medicale 31-01-2019
Înapoi

Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Complet

Necesita imbunatatiri

Votează