Galerie Foto Galerie video Carte de oaspeti

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

RUTI

Dispoziții ale primarului

Număr Titlu Data
36 / 2023 Privind reincadrarea d-nei Frâncu Eusebia din Compartimentul Cheltuieli, achizitii publice, cu functia publica de executie de consilier achizitii publice, grad profesional principal, gradatia 4, in Compartimentul achizitii publice si proiecte pe functia publica de executie de consilier achizitii publice, grad profesional principal, gradatia 4, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Faraoani 2023-01-30
35 / 2023 Privind reincadrarea d-nei Duma Angela, din Compartimentul venituri, functia publica de executie de Inspector, grad profesional superior, gradația 5 in Compartimentul impozite si taxe, pe functia publica de executie de Inspector, grad profesional superior, gradatia 5, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Faraoani 2023-01-30
34 / 2023 Privind reincadrarea d-nei Bulai Iuliana din Compartimentul venituri, functia publica de executie de Referent, grad profesional principal, gradatia 3 in Compartimentul impozite si taxe, pe functia publica de executie de referent, grad profesional principal, gradatia 3, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Faraoani 2023-01-30
33 / 2023 Privind reincadrarea d-rei Roca Emiliana, din Compartimentul Cheltuieli, achizitii publice, functia publica de executie, in Compartimentul buget, contabilitate, in functia publica de executie de inspector, grad profesional superior, gradatia 5, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Faraoani 2023-01-30
32 / 2023 Privind reincadrarea d-rei Pascaru Cristina din Compartimentul Relatii cu publicul, resurse umane, arhiva, functia inspector, grad principal, in Compartimentul Relatii cu publicul, in functia publica de executie de inspector, grad profesional principal, gradatia 2, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Faraoani 2023-01-30
16 / 2023 Privind convocarea Consiliului local al comunei Faraoani, in sedinta ordinara pentru data de 31 ianuarie2023, ora 13,00 la sediul Primariei comunei Faraoani, judetul Bacau 2023-01-25
14 / 2023 Privind incetarea contractului de munca numitului Sar Felician, muncitor in aparatul de specialitate al primarului comunei Faraoani 2023-01-18
11 / 2023 Privind nominalizarea comisiei de evaluare a ofertelor pentru concesiunea serviciului de utilitate publica de distributie a gazelor naturale in comuna Faraoani, judetul Bacau 2023-01-16
9 / 2023 Privind stabilirea salariului personalului contractual din cadrul compartimentului asistente sociala din aparatul de specialitate al primarului comunei Faraoani 2023-01-13
4 / 2023 Privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local al comunei Faraoani, a deficitului sectiunii de dezvoltarepe anul 2022 2023-01-04
6 / 2023 Privind aprobarea si atribuirea plajei de numerotare pentru chitantele eliberate in sistem electronic contribuabililor, persoane fizice si juridice de catre compartimentul financiar-contabil(colectare impozite si taxe locale) din cadrul primariei comunei Faraoani 2023-01-03
5 / 2023 Privind alocarea plajei de numere de inregistrare pentru sectretar UAT Faraoani, Compartiment relatii cu publicul, resurse umane, compartimentul stare civila, compartimentul urbanism si compartimentul asistenta sociala din aparatul de specialitate al primarului comunei Faraoani 2023-01-03
3 / 2023 Privind aprobarea si atribuirea plajei de numerotare a facturilor eliberate in sistem electronic persoanelor fizice si juridice de catre compartimentul buget, contabilitate din cadrul Primariei comunei Faraoani 2023-01-03
2 / 2023 Privind delegarea atributiilor de secretargeneral al Comunei Faraoani, judetul Bacau, d-nei Francu Eusebia, avand functia de Consilier achizitii publice in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Faraoani 2023-01-03
1 / 2023 Privind incetarea de drept a raportului de serviciu a doamnei Farcas Ana, Secretar general al comunei Faraoani, judetul Bacau 2023-01-03
Înapoi

Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Complet

Necesita imbunatatiri

Votează

SVSU