Galerie Foto Galerie video Carte de oaspeti

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

RUTI

Dispoziții ale primarului

Număr Titlu Data
123 / 2022 Privind incadrarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Faraoani, judetul Bacau. 2022-06-22
120 / 2022 Privind realocarea plajei de numere de inregistrare pentru inregistrarea lucrarilor care contin date cu caracter personal conform Regulamentului European 679/2016, la Compartimentul stare civila din aparatul de specialitate al primarului comunei Faraoani 2022-06-21
119 / 2022 Privind constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor privind obiectivul ”Lucrari cu autogrederul si compactorul pe drumurile comunale si locale si furnizare balast in cantitate de 1000 mc si transportul aferent,sat Faraoani, comuna Faraoani, judetul Bacau” executata de SC SERVRUT CONSTRUCT SRL in cadrul contractului nr.5110 din data de 31.05.2022 2022-06-21
118 / 2022 Privind delegarea atributiilor primarului comunei Faraoani Ciuraru-Pal Cristina, viceprimarului Benedic Virgil, in perioada 21-27.06.2022 2022-06-20
115 / 2022 Privind constituirea comisiei de selectionare a documentelor din cadrul Primariei comunei Primariei comunei Faraoani 2022-05-31
113 / 2022 Privind acordarea suplimentului pentru combustibili solizi si/sau petrolieri, pentru perioada mai2022-octombrie 2022 conform Legii nr.226/2021 2022-05-31
104 / 2022 Privind constituirea comisiei de receptie finala din data de 25.05.2022 pentru lucrarea ”Extindere LEA 0,4 kv, cu doua circuite(distributie publica si iluminat public) in lungime de 310 m in comuna Faraoani, judetul Bacau”. 2022-05-20
103 / 2022 Privind constituirea comisiei de receptie finala din data de 25.05.2022 pentru lucrarea ”Intocmire PTH, intocmire documentatii necesare pentru obtinerea avizelor si acordurilor si executie retea electrica de iluminat public in comuna Faraoani, judetul Bacau”. 2022-05-20
102 / 2022 Privind constituirea comisiei de receptie finala din data de 25.05.2022 pentru lucrarea ”Extindere LEA 0,4 kv, cu doua circuite(distributie publica si iluminat public) in lungime de 310 m in comuna Faraoani, judetul Bacau”. 2022-05-20
101 / 2022 Privind convocarea Consiliului local al comunei Faraoani, in sedinta extraordinara pentru data de 17 mai 2022, ora 13,00 la sediul Primariei comunei Faraoani 2022-05-13
100 / 2022 Privind constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor pentru obiectivul de investitie ”Lucrari de intretinere a zonei centrale(covor asfaltic), comuna Faraoani, judetul Bacau” 2022-05-09
97 / 2022 Privind acordarea suplimentului pentru combustibili solizi si/sau petrolieri, pentru perioada aprilie 2022-octombrie 2022 conform Legii nr.226/2021 2022-05-03
81 / 2022 Privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi si/sau petrolieri, pentru perioada sezonului rece ianuarie 2022-martie 2022 si acordarea suplimentului pentru combustibili solizi si/sau petrolieri, pentru perioada martie 2022-octombrie 2022 conform Legii nr.226/2021. 2022-03-29
79 / 2022 Privind aprobarea efectuarii anchetelor sociale la domiciliul beneficiarilor de ajutor social si/sau de alocatie de sustinere a familiei, domiciliati in comuna Faraoani, judetul Bacau 2022-03-28
76 / 2022 Privind convocarea Consiliului local al comunei Faraoani, in sedinta ordinara pentru data de 28 martie 2022, ora 13.00 la sediul Primariei comunei Faraoani 2022-03-22
Înapoi

Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Complet

Necesita imbunatatiri

Votează