Galerie Foto Galerie video Carte de oaspeti

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

RUTI

Dispoziții ale primarului

Număr Titlu Data
100 / 2021 Privind aprobarea codului de etica si integritate a funfunctionarilor publici si al personalului contractual din cadrul primariei comunei Faraoani 2021-06-29
99 / 2021 Privind suspendarea contractului individual de munca doamnei Fartade Adriana, inspector in aparatul de specialitate a primarului-Compartimentul asistenta sociala, in perioada 01.07.2021-24.03.2023 2021-06-25
94 / 2021 Privind aprobarea efectuarii anchetelor sociale la domiciliul beneficiarilor de ajutor social si/sau de alocatie de sustinere a familiei, domiciliati in comuna Faraoani, judetul Bacau 2021-05-28
90 / 2021 Pentru aprobarea procedurii operationale PANTOUFLAGE in cadrul UAT Faraoani 2021-05-17
89 / 2021 Privind aprobarea procedurii operationale privind prevenirea si solutionarea conflictelor de interese si a situatiilor de incompatibilitate in cadrul UAT Faraoani 2021-05-17
88 / 2021 Privind desemmnarea d-rei Pascaru Cristina, inspector in cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Faraoani, ca persoana responsabila cu monitorizarea situatiilor de pantouflage la nivelul Comunei Faraoani. 2021-05-17
87 / 2021 Privind desemnarea dnei Francu Eusebia, consilier achizitii publice in cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Faraoani, ca persoana responsabila cu completarea, actualizarea si modificarea formularelor de integritate aferente procedurilor de atribuire derulate de Comuna Faraoani 2021-05-17
86 / 2021 Privind actualizarea componentei comisiei paritare, constituita la nivelul aparatului de specialitate al primarului comunei Faraoani, judetul Bacau 2021-05-17
85 / 2021 Privind actualizarea componentei comisiei de disciplina constituita la nivelul aparatului de specialitate al primarului comunei Faraoani, judetul Bacau 2021-05-17
84 / 2021 Privind aprobarea codului de conduita profesionala a functionarilor publici si personalului contractual din cadrul aparatului de specializare al primarului comunei Faraoani 2021-05-17
83 / 2021 Privind aprobarea efectuarii anchetelor sociale la domiciliul beneficiarilor de ajutor social si/sau de alocatie de sustinere a familiei, domiciliati in comuna Faraoani, judetul Bacau 2021-04-29
82 / 2021 Privind aprobarea planului de perfectionare profesionala a functionarilor publici si personalului contractual din cadrul UAT Faraoani, in anul 2021 2021-04-28
76 / 2021 Privind aprobarea si instituirea procedurilor operationale pentru compartimentul cheltuieli, achizitii publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Faraoani 2021-04-16
75 / 2021 Privind convocarea Consiliului local al comunei Faraoani, in sedinta extraordinara pentru data de 20.04.2021, ora 13,00 la sediul Primariei comunei Faraoani 2021-04-16
71 / 2021 Privind aprobarea efectuarii anchetelor sociale la domiciliul beneficiarilor de ajutor social si/sau de alocatie de sustinere a familiei, domiciliati in comuna Faraoani, judetul Bacau 2021-03-30
Înapoi

Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Complet

Necesita imbunatatiri

Votează