Galerie Foto Galerie video Carte de oaspeti

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

RUTI

Dispoziții ale primarului

Număr Titlu Data
249 / 2022 Privind rectificarea bugetului local al comunei Faraoani, judetul Bacau, pe anul 2022 2022-12-21
247 / 2022 Privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi si/sau petrolieri, pentru perioada sezonului rece decembrie 2022-martie 2023 si acordarea suplimentului pentru combustibili solizi si/sau petrolieri, pentru perioada decembrie 2022-octombrie 2023 conform Legii nr.226/2021. 2022-12-20
246 / 2022 Privind virari de credite intre articolele si aliniatele capitolului 65.02 ”Invatamant” al bugetului local al comunei Faraoani, judetul Bacau, pe anul 2022 2022-12-19
206 / 2022 Privind aprobarea procedurilor operationale pentru angajatii din cadrul Primariei comunei Faraoani 2022-12-19
245 / 2022 Privind delegarea atributiilor de secretar general al comunei Faraoani, doamnei Francu Eusebia, 2022-12-14
245 / 2022 Privind delegarea atributiilor de secretar general al Comunei Faraoani, judetul Bacau,d-nei Francu Eusebia, avand functia de Consilier, principal, in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Faraoani, judetul Bacau 2022-12-14
243 / 2022 Privind stabilirea si acordarea dreptului la stimulent educational pentru anul scolar 2022-2023 2022-12-08
242 / 2022 Privind convocarea Consiliului local al comunei Faraoani, in sedinta ordinara pentru data de 12 decembrie, ora 13,00 la sediul Primariei comunei Faraoani, judetul Bacau 2022-12-06
207 / 2022 Privind convocarea Consiliului Local al comunei Faraoani, in sedinta ordinara pentru data de 31 octombrie 2022, ora 13,00, la sediul Primariei comunei Faraoani 2022-11-25
233 / 2022 Privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi si/sau petrolieri, pentru perioada sezonului rece noiembrie 2022-martie 2023, conform Legii nr.226/2021. 2022-11-23
231 / 2022 Privind aprobarea efectuarii anchetelor sociale la domiciliul beneficiarilor de ajutor social si/sau de alocatie de sustinere a familiei, domiciliati in comuna Faraoani,judetul Bacau 2022-11-22
225 / 2022 Privind acordarea suplimentului pentru combustibili solizi si/sau petrolieri, pentru luna octombrie 2022 conform legii nr.226/2021 2022-11-15
219 / 2022 Privind constituirea comisiei si subcomisiilor de inventariere a patrimoniului unitatii administrativ-teritoriale a comunei Faraoani, pentru anul 2022 2022-11-09
218 / 2022 Privind constituirea Comisiei de inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de protocol in exercitarea mandatului sau a functiei in cadrul Primariei comunei Faraoani 2022-11-09
208 / 2022 Privind numirea domnului Isvanca Pavel, Referent SVSU, in aparatul de specialitate al primarului, responsabil cu infiintarea si intretinerea Registrului de evidenta a sistemelor individuale adecvate de colectare si epurare a apelor uzate, pe raza comunei Faraoani, judetul Bacau 2022-10-25
Înapoi

Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Complet

Necesita imbunatatiri

Votează