forex trading logo
 

Proiecte si investitii

Contact

Hotarari 2017

Hotararea nr.1 din 11.01.2017 privind aprobarea actului aditional nr.2 la Documentul de pozitie privind modul de implementare a proiectului "Sistemintegrat de management al deseurilor solide in judetul Bacau".

Hotararea nr.2 din 11.01.2017 privind primirea orasului Onesti in calitate de membru la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Bacau-ADIP si modificarea Actului Constitutiv si a Statutului acesteia.

Hotararea nr.3 din 11.01.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la investitia "Modernizare drumuri de interes local in comuna Faraoani".

Hotararea nr.4 din 11.01.2017 din 11.01.2017 privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitie "Modernizare drumuri de interes local" in comuna Faraoani.

Hotararea nr.5 din 11.01.2017 privind aprobarea unui schimb de teren pasune in suprafata de 8400 mp situat in extravilanul comunei T104 Ps 2813 din rezerva Comisiei locale de aplicare a legilor fondului funciar, cu suprafata de teren pasune 4200 mp T104 Ps 2714 situata in extravilan si 4200 mp T104 Ps 2714 proprietar Andor Eugen.

Hotararea nr.6 din 15.03.2017 privind aprobarea contului de executie al bugetului local pentru trim.IV.2016

Hotararea nr. 7 din 15.03.2017 privind aprobarea contului de încheiere a exercitiului bugetar al comunei Faraoani, pe anul 2017

Hotararea nr. 8 din 15.03.2017 privind aprobarea cotizatiei anuale la Asociatia Grupul de Actiune Locala" Confluiente Moldave"

Hotararea nr. 9 din 15.03.2017 privind aprobarea cotizatiei pentru anul 2017 la patrimoniul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Bacau

Hotararea nr.10 din 15.03.2017 privind aprobarea variantei actualizate a Actului aditional nr.2 la documentul de pozitie privind modul de implementare a proiectului "Sistem integrat de management al deseurilor solide in judetul Bacau"

Hotararea nr. 11 din 15.03.2017 privind aprobarea Planului de actiuni pentru anul 2017, pentru beneficiarii de ajutor social din comuna Faraoani

Hotararea nr. 12 din 15.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la investitia Centru cultural multifunctional, in sat Faraoani, comuna Faraoani, judetul Bacau

Hotararea nr. 13 din 15.03.2017 privind aprobarea cofinantarii obiectivului de investitie "Centru cultural multifunctional" in sat Faraoani, comuna Faraoani, judetul Bacau

Hotararea nr. 14 din 15.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la investitia "Modernizare gradinita Faraoani(3 corpuri) in sat Faraoani, comuna Faraoani,judetul Bacau"

Hotararea nr.15 din 15.03.2017 privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitie "Modernizare gradinita Faraoani(3 corpuri)" sat Faraoani, comuna Faraoani, judetul Bacau

Hotararea nr.16 din 15.03.2017 privind validarea mandatului de consilier local al domnului Patrascu Augustin

Hotararea nr. 17 din 15.03.2017 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei Faraoani pentru urmatoarele trei luni

Hotararea nr.18 din 15.03.2017 privind aprobarea cheltuielilor eligibile si neeligibile aferente investitiei "Reabilitarea si modernizarea sistemului de iluminat public in comuna Faraoani, judetul Bacau"

Hotararea nr.19 din 03.04.2017 privind aprobarea bugetului local al Comunei Faraoani, judetul Bacau pe anul 2017

Hotararea nr. 20 din 03.04.2017 privind aprobarea Planului obiectivelor de investitii pentru anul 2017

Hotararea nr. 21 din 03.04.2017 privind concesionarea prin incredintare directa a suprafetei de 101 mp, categoria de folosinta teren neproductiv situat in comuna Faraoani, Tarla 90,Parcela 2230 apartinand domeniului public al comunei Faraoani, judetul Bacau, catre numitul Fartade Martin

Hotararea nr.22 din 03.04.2017 privind aprobarea colaborarii intre Consiliul local al comunei Faraoani si Centrul Diecezan Caritas Iasi si a contractului de furnizare de servicii social-medicale

Hotararea nr.23 din 16.05.2017 privind aprobarea contului de executie al bugetului local al comunei Faraoani pe trimestrul I 2017

Hotararea nr.24 din 16.05.2017 privind aprobarea Organigramei si a statului de functii din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Faraoani, judetul Bacau

Hotararea nr. 25 din 16.05.2017 privind aprobarea cuantumului si a numarului de burse de merit acordate elevilor de la Scoala gimnaziala nr.1 Faraoani, judetul Bacau, aferente anului scolar 2015-2016

Hotararea nr. 26 din 16.05.2017 privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului local Faraoani nr.5 din 11.01.2017 privind aprobarea unui schimb de teren pasune in suprafata de 8400 mp situat in extravilanul comunei T104 Ps 2813 din rezerva comisiei locale de aplicare a legilor fondului funciar, cu suprafata de teren pasune 4200mp T 104 Ps 2714 situata in extravilan si 4200 mp teren pasune in extravilan T104 Ps 2714 proprietar Andor Eugen

Hotararea nr.27 din 16.05.2017 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Faraoani, pentru anul 2017

Hotararea nr. 28 din 16.05.2017 privind insusirea Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii de audit public intern

Hotararea nr. 29 din 16.05.2017 privind aprobarea cotizatiei anuale la Asociatia comunelor din Romania

Hotararea nr.30 din 16.05.2017 privind modificarea inventarului bunurilor apartinand domeniului public al comunei Faraoani, judetul Bacau

Hotararea nr. 31 din 16.05.2017 privind revocarea hotararii Consiliului local al comunei Faraoani, nr.21 din 03.04.2017 privind concesionarea prin incredintare directa a suprafetei de 101 mp categoria de folosinta teren neproductiv situat in comuna Faraoani, judetul Bacau, catre numitul Fartade Martin

Hotararea nr.32 din 16.05.2017 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru urmatoarele 3 luni

 

Sondaj

Sunteti multumit(a) de actualul primar
 

Utilizatori Online

Avem 18 vizitatori online

Logare Utilizator

Ultimele articole