forex trading logo
 

Proiecte si investitii

Contact

Hotarari 2015
 • Hotărârea nr. 1 din 10.02.2015 privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al Comunei Faraoani, pe trimestrul IV anul 2014 
 • Hotărârea nr. 2 din 10.02.2015 privind aprobarea bugetului local al Comunei Faraoani, pe anul 2015

 • Hotărârea nr. 3 din 10.02.2015 privind aprobarea cotizației pentru anul 2015 la patrimoniul ”Asociației de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacău”

 • Hotărârea nr. 4 din 10.02.2015 privind atribuirea prin cerere de ofertă a contractului de execuție lucrări ”Modernizare drumuri comunale și locale în Comuna Faraoani, jud. Bacău”

 • Hotărârea nr. 5 din 10.02.2015 cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 38/18.08.2010 privind aprobarea Master Planului privind extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău

 • Hotărârea nr. 6 din 10.02.2015 privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul ”Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău”-ADIB

 • Hotărârea nr. 7 din 10.02.2015 privind aprobarea cotizației anuale la Asociația Grupul de Acțiune Locală ”Confluente Moldave”

 • Hotărârea nr. 8 din 10.02.2015 privind alegerea președintelui de ședință pentru următoarele trei luni

 • Hotararea nr. 9 din 27.03.2015 privind rectificarea bugetului local al Comunei Faraoani pe anul 2015

 • Hotararea nr.10 din 27.03.2015 privind aprobarea programului de gospodarire si infrumusetare a comunei Faraoani

 • Hotararea nr.11 din 27.03.2015 privind aprobarea infiintarii compartimentului politie locala in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Faraoani

 • Hotararea nr.12 din 27.03.2015 privind aprobarea organigramei si a statului de functii din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Faraoani

 • Hotararea nr.13 din 27.03.2015 privind aprobarea procedurii privind finantarile nerambursabile alocate din bugetul local pentru activitati nonprofit de interes local

 • Hotararea nr.14 din 12.05.2015 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2014 al Comunei faraoani, judetul Bacau

 • Hotararea nr.15 din 12.05.2015 privind aprobarea contului de executie al bugetuui local pe trim I al anului 2015 al Comunei Faraoani

 • Hotararea nr.16 din 12.05.2015 privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii " Modernizare drumuri comunale si locale in comuna  Faraoani"

 • Hotararea nr.17 din 12.05.2015 privind rectificarea bugetului local al Comunei Faraoani , judetul Bacau pe anul 2015

 • Hotararea nr.18 din 12.05.2015 privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar din comuna Faraoani pentru anul 2015-2016

 • Hotararea nr.19 din 12.05.2015 privind aprobareal planului de actiuni pentru anul 2015 pentru beneficiarii de ajutor social din comuna Faraoani

 • Hotararea nr.20 din 12.05.2015 privind stabilirea contributiei Consiliului local Faraoani pentru finantarea serviciilor sociale destinate protectiei si promovarii drepturilor copilului si a persoanelor adulte cu handicap

 • Hotararea nr. 21 din 12.05.2015 privind modificarea inventarului bunurilor de retur apartinand domeniului public al comunei Faraoani, aferente contractului de delegarea gestiunii a sistemului de canalizare si alimentare cu apa

 • Hotararea nr. 22 din 12.05.2015 privind neaderarea la un alt parteneriat ce va implementa SDL cu finantare prin PNDR 2014-2020 precum si desemnarea persoanei care va reprezenta UAT FARAOANI in vadrul GAL "Confluente Moldave".

 • Hotararea nr. 23 din 12.05.2015 privind stabilirea taxelor pentru eliberarea atestatelor de producator si a carnetelor de comercializare 

 • Hotararea nr. 24 din 21.07.2015 privind rectificarea bugetului local al Comunei Faraoani, judetul Bacau pe anul 2015

 • Hotararea nr. 25 din 21.07.2015 din privind aprobarea raportului de evaluare a bunurilor apartinand domeniului public al Comunei Faraoani si actualizarea valorii de inventar al acestora in vederea inregistrarii in contabilitate

 • Hotararea nr. 26 din 21.07.2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii "Extinderea sistemului public de canalizare a apelor uzate menajere in Comuna Faraoani, judetul Bacau" si "Extinderea sistemului public de alimentare cu apa in Comuna Faraoani, judetul Bacau"

 • Hotararea nr. 27 din 21.07.2015 privind avizarea Planului Urbanistic Zonal "Zona unitati industriale" in Comuna Faraoani, judetul Bacau

 • Hotararea nr. 28 din 21.07.2015 privind atribuirea prin cerere de oferta a contractului de executie lucrari "Extinderea sistemului public de canalizare a apelor uzate menajere si a sistemului public de alimentare cu apa in Comuna Faraoani, judetul Bacau"

 • Hotararea nr. 29 din 21.07.2015 privind aprobarea decontarii transportului membrilor Ansamblului folcloric "Ecoul din Vale" la festivalul judetean de folclor organizat la Slanic Moldova in perioada 18-20 iulie 2015

 • Hotararea nr. 30 din 21.07.2015 privind aprobarea cotizatiei anuale la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Zona Metropolitana Bacau

 • Hotararea nr. 31 din 21.07.2015 privind aprobarea finantarii din bugetul local cu suma de 10.000 lei a Parohiei romano-catolice Sf. Anton de Padova, din Comuna Faraoani

 • Hotararea nr. 32 din 21.07.2015 privind alocarea sumei de 6.500 lei din bugetul local, in vederea organizarii sarbatorii locale "O seara impreuna", in data de 15 august 2015 in comuna Faraoani

 • Hotararea nr. 33 din 21.07.2015 privind aprobarea constituirii unui drept de uz si a unui drept de servitute asupra asupra terenului in suprafata totala de 13 mp, din care 1 mp ocupat definitiv, in favoarea SC E-ON MOLDOVA DISTRIBUTIE SA

 • Hotararea nr. 34 din 21.07.2015 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru urmatoarele trei luni

 • Hotararea nr.35 din 01.09.2015 privind rectificarea bugetului local al comunei Faraoani, judetul Bacau pe anul 2015

 • Hotararea nr.36 din 01.09.2015 privind aprobarea contului de executie al bugetului local al Comunei Faraoanu, judetul Bacau la data de 30.06.2015

 • Hotararea nr.37 din 01.09.2015 privind aprobarea valorilor de inventar rezultate in urma reevaluarii efectuate la bunurile ce apartin domeniului public al Comunei Faraoani inscrise in inventarul bunurilor ce apartin domeniului public al comunei Faraoani la data de 31.12.2015

 • Hotararea nr. 38 din 26.10.2015 privind rectificarea bugetului local al Comunei Faraoani, judetul Bacau pe anul 2015

 • Hotararea nr. 39 din 26.10.2015 privind darea in administrare catre Scoala gimnazialanr. 1 Faraoani, a unitatilor de invatamant si terenul aferent proprietate publica din comuna Faraoani, judetul Bacau

 • Hotararea nr. 40 din 26.10.2015 privind aprobarea valorilor de inventar rezultate in urma reevaluarii efectuate la bunurile din inventar ce apartin domeniului public al comunei Faraoani, la data de 31.12.2014

 • Hotararea nr. 41 din 26.10.2015 privind aprobarea Organigramei si a statului de functii din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Faraoani, judetul Bacau

 • Hotararea nr. 42 din 26.10.2015 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilr publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Faraoani, pentru anul 2015

 • Hotararea nr. 43 din 26.10.2015 privind aprobarea regulamentului si contractului cadru privind inchirierea bunurilor aflate in domeniul public sau privat al comunei Faraoani, judetul Bacau

 • Hotararea nr. 44 din 26.10.2015 privind aprobarea invitarii la sediul Primariei comunei Faraoani, a persoanelor fizice care au obligatia sa efectueze declaratiile pentru inscrierea datelor in registrul agricol pentru perioada 2015-2019

 • Hotararea nr. 45 din 26.10.2015 privind aprobarea unui schimb de teren in suprafata de 8400 mp pasune situata in extravilan T104 Ps2813 din rezerva comisiei locale de aplicare a legilor fondului funciar, cu suprafata de 8400 mp pasune situata in extravilan T104 Ps2714 proprietar Andor Eugen

 • Hotararea nr. 46 din 26.10.2015 privind aprobarea devizelor generale actualizate aferente proiectelor "Extinderea sistemului public de canalizare a apelor uzate menajere" si "Extinderea sistemului public de alimentare cu apa" in comuna Faraoani, judetul Bacau 

 • Hotararea nr. 47 din 27.11.2015 privind aprobarea contului de executie al bugetului local al comunei Faraoani pe trimestrul III 2015

 • Hotararea nr. 48 din 27.11.2015 privind rectificarea bugetului local al comunei Faraoani, judetul Bacau pe anul 2015

 • Hotararea nr. 49 din 27.11.2015 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Faraoani, pentru anul 2016

 • Hotararea nr. 50 din 27.11.2015 privind zonarea localitatii Faraoani, in vederea stabilirii impozitelor si taxelor pentru anul 2016

 • Hotararea nr. 51 din 27.11.2015 privind stabilirea taxei de paza in comuna Faraoani, pentru anul 2016

 • Hotararea nr. 52 din 27.11.2015 privind stabilirea taxei de salubritate in comuna Faraoani pentru anul fiscal 2016

 • Hotararea nr. 53 din 27.11.2015 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2016 in comuna Faraoani, judetul Bacau 

 • Hotararea nr. 54 din 27.11.2015 privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Faraoani

 • Hotararea nr. 55 din 27.11.2015 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru urmatoarele trei luni

 • Hotararea nr. 56 din 18.12.2015 privind rectificarea bugetului local al Comunei Faraoani, judetul Bacau pe anul 2015

 • Hotararea nr. 57 din 18.12.2015 privind revocarea Hotararii nr. 45 din 26.10.2015 privind aprobarea unui schimb de teren in suprafata de 8400 mp pasune situata in extravilan T104 Ps2813 din rezerva comisiei locale de aplicare a legilor fondului funciar cu suprafata de 8400 mp pasune situata in extravilan T104 Ps 2714 proprietar Andor Eugen, adoptata de Consiliul local al comunei Faraoani

 

Sondaj

Sunteti multumit(a) de actualul primar
 

Utilizatori Online

Avem 29 vizitatori online

Logare Utilizator

Ultimele articole