forex trading logo
 

Proiecte si investitii

Contact

Hotarari 2014

Hotararile adoptate de Consiliul Local  Faraoani in sedinta ordinara din 31 ianuarie 2014

Hotararea nr.1 privind adoptarea bugetului local al Comunei Faraoani , judetul Bacau pe anul 2014

Hotararea nr.2 privind aprobarea tarifului unic pentru serviciile publice de alimentare cu apa potabila si de canalizare

Hotararea nr.3 privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul "Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau

Hotararea nr.4 privind acoperirea definitiva a deficitului bugetar al sectiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local in vederea stabilirii executiei bugetului local al comunei Faraoani, judetul Bacau pe anul 2013

Hotararea nr.5 privind aprobarea cotizatiei anuale la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Zona Metropolitana Bacau

Hotararea nr.6 privind modificarea taxei pentru eliberarea autorizatiei de foraje si excavari necesare studiilor geotehnice, ridicarilor topografice, exploatarilor de cariera, balastierelor, sondelor de gaze si petrol precum si altor exploatari

Hotarare nr.7 privind alegerea presdintelui de sedinta a Consiliului Local Faraoani pentru urmatoarele trei luni

Hotararile adoptate de Consiliul Local Faraoani in sedinta ordinara din  13 martie 2014

Hotararea nr.8 privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul Asociatiei de dezvoltare intercomunitara Bacau-ADIB pentru anul 2014

Hotararea nr.9 privind aprobarea asocierii comunei Faraoani, judetul Bacau in Grupul de actiune locala "ASOCIATIA CONFLUENTE MOLDAVE" programul LEADER

Hotararea nr.10 privind aprobarea contului de executie al bugetului local pe trimestrul IV al anului 2013, al comunei Faraoani, judetul Bacau

Hotararea nr.11 privind stabilirea contributiei Consiliului Local Faraoani pentru finantarea serviciilor sociale destinate protectiei si promovarii drepturilor copilului si a persoanelor adulte cu handicap

Hotararea nr.12 privind aprobarea documentelor necesare demararii procedurii de licitatie publica organizata in vederea atribuirii Contractului de delegare a gestiunii serviciului de operare instalatii Deseuri municipale in judetul Bacau

Hotararile adoptate de Consiliul Local Faraoani in sedinta ordinara din 30 aprilie 2014

Hotararea nr.13 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2013, al comunei Faraoani, judetul Bacau

Hotararea nr.14 privind aprobarea Listei de investitii prioritare prin Programul Operational Sectorial "Mediu", in sectorul apa/apa uzata

Hotararea nr.15 privind rectificarea bugetului local al Comunei Faraoani, judetul Bacau pe anul 2014

Hotararea nr.16 privind aprobarea finantarii din bugetul local cu suma de 10.000 lei a Dispensarului medical Sf Iosif din comuna Faraoani, judetul Bacau

Hotararea nr.17 privind aprobarea finantarii din bugetul local cu suma de 40.000 lei a Bisericii romano-catolice Sf. Mihail-Arhanghelul din comuna Faraoani, judetul Bacau

Hotararea nr.18 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investitia "Modernizare drumuri comunale si locale in comuna Faraoani, judetul Bacau

Hotararea nr.19 privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitie " Modernizare drumuri comunale si locale" in comuna Faraoani, judetul Bacau

Hotararea nr.20 privind acordarea mandatului special doamnei Ciuraru Pal Cristina, pentru a vota in Adumarea Generala a Asociatilor ADIS Bacau, excluderea Unitatii Administrativ-Teritoriale Comanesti din cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare, Bacau, modificarea Statutului si Actului Constitutiv al ADIS Bacau

Hotarari  adoptate de Consiliul Local Faraoani in sedinta ordinara din 31 iulie 2014

Hotararea nr.21 privind aprobarea contului de executie al bugetului local pe trim I al anului 2014 al Comunei Faraoani, judetul Bacau

Hotararea nr.22 privind aprobarea incheierii actului aditional nr.1 la contractul nr.2688/5234/24.06.2009, privind delegarea Serviciului public de salubrizare a comunei Faraoani, judetul Bacau

Hotararea nr.23 privind alocarea sumei de 5.000 lei din bugetul local in vederea organizarii sarbatorii locale " O seara impreuna" in data de 24 august 2014 in comuna Faraoani

Hotararea nr.24 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local Faraoani pentru urmatoarele trei luni

Hotarari adoptate de Consiliul Local Faraoani in sedinta ordinara din 29 august 2014

Hotararea nr.25 privind aprobarea contului de executie al bugetului local pe trim II al anului 2014 al Comunei Faraoani, judetul Bacau 

Hotararea nr.26 privind aprobarea Listei prioritare de investitii in sectorul de apa si apa uzata din judetul Bacau, aferenta perioadei 2014-2020, finantata prin Programul Operational Sectorial "Mediu"

Hotararea nr.27 privind aprobarea Studiului de oportunitate actualizat prin delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, a modificarilor propuse asupra Regulamentului serviciului  public de alimentare cu apa si de canalizare in conformitate cu prevederile Actului aditional nr.18 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, a Caietului de sarcini actualizat si aprobarea Actului Aditional nr.18 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare 

Hotarari adoptate de Consiliul Local Faraoani in sedinta ordinara din 18 septembrie 2014

Hotararea nr.28 privind rectificarea bugetului local al Comunei Faraoani, judetul Bacau pe anul 2014 

Hotararea nr.29 privind aprobarea Planului strategic de dezvoltare locala a comunei Faraoani, in perioada 2014-2020  

Hotararea nr.30 privind infiintarea "Registrului local al spatiilor verzi din comuna Faraoani, judetul Bacau"

Hotarari adoptate de Consiliul Local Faraoani in sedinta ordinara din 28 octombrie 2014

Hotararea nr.31 privind rectificarea bugetului local al Comunei Faraoani pe anul 2014

Hotararea nr.32 privind concesionarea prin incredintare directa a suprafetei de 297 mp, categoria de folosinta teren neproductiv situat in comuna Faraoani, tarla 74, parcela 45/1 apartinand domeniului public al comunei Faraoani, catre d-l Andrei Bolog Valentin

Hotararea nr. 33 privind desemnarea a doi reprezentanti ai Consiliului Local Faraoani in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale nr.1 Faraoani pentru anul scolar 2014-2015

Hotararea nr.34 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru urmatoarele trei luni

Hotarari adoptate de Consiliul Local Faraoani in sedinta ordinara din 18 noiembrie 2014

Hotararea nr.35 privind rectificarea bugetului local al Comunei Faraoani, judetul Bacau pe anul 2014

Hotararea nr.36 privind stabilirea impozitelor si taxelor local pentru anul 2015

Hotararea nr.37 privind aprobarea contului de executie al bugetului local pe trim III AL ANULUI 2014 al Comunei Faraoani, judetul Bacau 

Hotarari adoptate de Consiliul Local Faraoani in sedinta ordinara din 12 decembrie 2014

Hotararea nr.38 privind rectificarea bugetului local al Comunei Faraoani pe anul 2014

Hotararea nr.39 privind stabilirea taxei de salubritate in comuna Faraoani, judetul Bacau pe anul fiscal 2015

Hotararea nr.40 privind stabilirea taxei de paza in comuna Faraoani pentru anul fiscal 2014

Hotararea nr.41 privind organizarea retelei scolare a unitatilor d einvatamant preuniversitar din comuna Faraoani, judetul Bacau pentru anul scolar 2015-2016

Hotararea nr.42 privind aprobarea actului aditional la contractul de delegare a Serviciului public de salubrizare a comunei Faraoani, judetul Bacau nr.2688/5234/24.06.2009

 

Sondaj

Sunteti multumit(a) de actualul primar
 

Utilizatori Online

Avem 23 vizitatori online

Logare Utilizator

Ultimele articole