forex trading logo
 

Proiecte si investitii

Contact

Hotarari 2013

Hotarari adoptate de Consiliul Local Faraoani in sedinta ordinara din 21.02.2013

Hotararea nr.1 privind aprobarea acordarii dreptului de folosinta a LEA 20 KV "Derivatie PTA 12 Epurare Faraoani" pe baza unui contract de comodat Societatii E-ON MOLDOVA Distributie SA pe durata existentei instalatiei

Hotararea nr.2 privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar din comuna Faraoani, pentru anul scolar 2013-2014

Hotararea nr.3 privind aprobarea contractarii unui imprumut in valoare de maximum 267.000 lei, in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.3/2013 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte masuri financiare, precum si modificarea unor acte normative

Hotararea nr.4 privind aprobarea Planului de actiuni pentru anul 2013, pentru beneficiarii de ajutor social

Hotararea nr.5 privind aprobarea contului de executie al bugetului local pe trim IV 2012 al Comunei Faraoani, judetul Bacau

Hotararea nr.6 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al "Serviciului voluntar pentru situatii de urgenta", comuna Faraoani

Hotarari adoptate de Consiliul Local Faraoani in sedinta ordinara din 26.03.2013

Hotararea nr.7 privind aprobarea bugetului local al comunei Faraoani, bugetului creditelor interne si bugetului activitatilor autofinantate pe anul 2013

Hotararea nr.8 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a aparatului de specialitate al primarului comunei Faraoani

Hotararea nr.9 privind modul de organizare a stanilor si taberelor de vara pe teritoriul comunei Faraoani

Hotararea nr.10 privind stabilirea contributiei Consiliului Local Faraoani pentru finantarea serviciilor sociale destinate protectiei si promovarii drepturilor copilului si a persoanelor adulte cu handicap

Hotararea nr.11 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile: aprilie, mai si iunie 2013

Hotararea nr.12 privind rectificarea bugetului local al comunei Faraoani pe anul 2012

Hotarari adoptate de Consiliul Local Faraoani in sedinta ordinara din 31.05.2013 

Hotararea nr.13 privind aprobarea valorii de investitie a proiectului "Refacerea si modernizarea drumurilor comunale locale in comuna Faraoani, jud. Bacau", proiect finantat prin FEADR, masura 322

Hotararea nr.14 privind aprobarea solicitarii scrisorii de garantie din partea FNGCIMM

Hotararea nr.15 privind aprobarea bugetului si a cheltuielilor legate d eproiect, acordului de parteneriat si proiectului "Dezvoltarea Infrastructurii Hardware si Software pentru oferirea de servicii de E-Administratie inclusiv gestionarea registrului agricol in format electronic in judetul Bacau"

Hotararea nr.16 privind primirea comunelor Buhoci si Parjol in calitate de membrii in Asociatia de Dezvoltare Inercomunitara Bacau-ADIB, modificarea Actului Constitutiv si a Statului acesteia

Hotararea nr.17 privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul " Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau"

Hotararea nr.18 privind aprobarea acordarii dreptului de folosinta gratuita catre SC Moldova Distributie SA pe durata existentei capacitatilor energetice a suprafetei de 7,3 mp teren situat in extravilanul comunei Faraoani

Hotararea nr.19 privind aprobarea deschiderii unui cont curent si contractarea unui imprumut bancar

Hotararea nr.20 privind aprobarea contului de executie al bugetului local pe trim I 2013 al comunei Faraoani, judetul Bacau

Hotararea nr.21 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului buetar pe anul 2012 al comunei Faraoani, judetul Bacau

Hotararea nr.22 privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Bacau-ADIB

Hotarari adoptate de Consiliul Local Faraoani in sedinta ordinara din 04.07.2013

Hotararea nr.23 privind rectificarea bugetului local al Comunei Faraoani, judetul Bacau pe anul 2013

Hotararea nr.24 privind aprobarea si insusirea deciziei nr.52 din 30.05.2013 continand masurile pe care ordonatorului de credite trebuie sa le ia pentru inlaturarea deficientelor constatate de Camera de conturi, judetul Bacau

Hotarari adoptate de Consiliul Local Faraoani in sedinta ordinara din 04.10.2013 

Hotararea nr.25 privind aprobarea organigramei si a statului de functii din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Faraoani

Hotararea nr.26 privind rectificarea bugetului local al Comunei Faraoani, judetul Bacau pe anul 2013

Hotararea nr.27 privind aprobarea intocmirii SF-ului pentru obiectivul de investitii " Covor asfaltic pe drumurile comunale si locale si amenajarea intersectiei DC 167 cu DN 2, comuna Faraoani, judetul Bacau"

Hotararea nr.28 privind aprobarea conditiilor de acces pe drumurile comunei pentru "Exploatarea agregatelor minerale din perimetrul Galbeni, raul Siret mal drept, petru decolmatarea si reprofilarea albiei, comuna Faraoani"

Hotararea nr.29 privind aprobarea constituirii unui drept de uz si a unui drept de servitute asupra terenului in suprafata totala de 211 mp din care 17 mp ocupati definitiv, in favoarea E-ON MOLDOVA DISTRIBUTIE SA

Hotararea nr.30 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local Faraoani pentru urmatoarele trei luni 

Hotararea nr.31 privind aprobarea constituirii unui drept de uz si aunui drept de servitute asupra terenului in suprafata totala de 7,3 mp in favoarea SC E-ON MODOVA DISTRIBUTIE SA

Hotararea nr.32 privind aprobarea unui imprumut bancar in valoare de 484.000 lei

Hotararea nr.33 privind aprobarea politicii de tarifare practicate de catre Operatorul Regional SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA

Hotarari adoptate de Consiliul Local Faraoani in sedinta ordinara din  04.11.2013

Hotararea nr.34 privind rectificarea bugetului local, a bugetului imprumuturilor interne si a bugetului activitatilor autofinantate din venituri proprii ale Comunei Faraoani, judetul Bacau pe anul 2013

Hotararea nr.35 privind modificarea inventarului bunurilor apartinand domeniului public al comunei Faraoani, judetul Bacau

Hotarari adoptate de Consiliul Local faraoani in sedinta extraordinara din 29.11.2013

Hotararea nr.36 privind aprobarea contului de executie al bugetului local pe trim II si trim III al anului 2013 al comunei Faraoani

Hotararea nr.37 privind rectificarea bugetului local al Comunei Faraoani pe anul 2013

Hotararea nr.38 privind aprobarea utilizarii fondului de rulment

Hotararea nr.39 privind aprobarea accesului pe drumurile de exploatare a comunei Faraoani a autovehiculelor apartinand SC IMANPROD SRL pentru " Exploatarea agregatelor minerale din perimetrul Galbeni 2, raul Siret, mal drept pentru decolmatarea si reprofilarea albiei", comuna Faraoani

Hotararea nr.40 privind aprobarea Actului aditional nr.1 la Documentul de pozitie privind modul de implementare a proiectului " Sistem integrat de managment al deseurilor solide in judetul Bacau"

Hotararea nr.41 privind reteaua scolara a unitatilor de invatamant de stat preuniversitar din comuna Faraoani pentru anul 2014/2015

Hotarari adoptate de Consiliul Local Faraoani in sedinta ordinara din  20.12.2013

Hotararea nr.42 privind rectificarea bugetului local al Comunei Faraoani, judetul Bacau pe anul 2013

Hotararea nr.43 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul fiscal 2014 in comuna Faraoani, judetul Bacau

Hotararea nr. 44 privind stabilirea taxei de paza in comuna Faraoani, judetul Bacau pentru anul 2014

Hotararea nr.45 privind stabilirea taxei de salubrizare in comuna faraoani, judetul Bacau pentru anul fiscal 2014

Hotararea nr.46 privind aprobarea contributiei proprii la obiectivul de investitie "Extinderea sistemului public de alimentare cu apa si extinderea sistemului public de canalizare in comuna Faraoani, judetul Bacau"


 

Sondaj

Sunteti multumit(a) de actualul primar
 

Utilizatori Online

Avem 28 vizitatori online

Logare Utilizator

Ultimele articole