forex trading logo
 

Proiecte si investitii

Contact

Hotarari 2010

Hotararea nr.1 privind aprobarea bugetului local, a bugetului activitatilor finantate din venituri proprii si a bugetului activitatilor finantate din afara bugetului local pe anul 2010

Hotararea nr.2 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al comunei Faraoani

Hotararea nr.3 privind aprobarea Acordului/Contractului Colectiv de Munca al salariatilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Faraoani, pentru perioada 2007-2010

Hotararea nr.4 privind aprobarea programului de investitii pentru anul 2010

Hotararea nr.5 privind insusirea bunurilor ce apartin domeniului public al comunei Faraoani

Hotararea nr.6 privind asocierea comunei Faraoani la Grupul de actiune locala " GAL SIRET" si contributia comunei Faraoani in suma de 18309,52 lei

Hotararea nr.7 privind avizarea Planului de scolarizare la Scoala cu cls.I-VIII nr.2 Faraoani, in scopul mentinerii personalitatii juridice a institutiei

Hotararea nr.8 privind infiintarea Serviciului de transport public local in regim de taxi si de inchiriere pe teritoriul comunei Faraoani

Hotararea nr.9 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2010, privind functionarii publici din aparatul de specialitate al primarului comunei Faraoani

Hotararea nr.10 privind incadrarea unui numar de 5(cinci) persoane prin intermediul AJOFM Bacau pentru anul 2010 in vederea executarii unor lucrari pentru dezvoltarea comunitatii locale

Hotararea nr.11 privind aprobarea instrumentarii proiectului de investitie " Modernizarea drumurilor agricole de exploatatie in comuna Faraoani, judetul Bacau"

Hotararea nr.12 privind inscrierea unor suprafete de pasune in islazul comunei Faraoani

Hotararea nr.13 privind completarea inventarului domeniului public al comunei Faraoani, judetul Bacau

Hotararea nr. 14 privind concesionarea suprafetelor din islazul comunal catre crescatorii de animale din comuna Faraoani

Hotararea nr.15 privind introducerea restrictiilor de tonaj pentru autovehicule pe drumurile locale si comunale din comuna Faraoani

Hotararea nr.16 privind rectificarea buetului local pe anul 2010

Hotararea nr.17 privind stabilirea redeventei platite de SC APASERV SA BACAU in cadrul contractului nr.2410/2007 de deleare a gestiunii sistemului de alimentare cu apa si canalizare

Hotararea nr.18 privind aprobarea cuantumului redeventei pentru cabinetul medical concesionat potrivit HG nr.884/2004 doamnei Dr. Enculesei Silvia- Anca

Hotararea nr.19 privind aprobarea reactualizarii redeventei aferente terenului in suprafata de 3 mp inchiriat firmei SC ROMTELECOM SA -sucursala BACAU

Hotararea nr.20 privind stabilirea contributiei Consiliului Local Faraoani la finantarea activitatii de asistenta sociala in baza costurilor medii anuale pentru persoana cu handicap

Hotararea nr.21 privind completarea inventarului domeniului public al comunei Faraoani, judetul Bacau

Hotararea nr.22 privind predarea catre operatorul regional SC APASERVSA BACAU a investitiei " Extindere retea canalizare si statie de pompare, comuna Faraoani, judetul Bacau"

Hotararea nr.23 privind modificarea art.16 din HCL 52/2009 privind impozitele si taxele locale pe anul 2010

Hotararea nr.24 privind modul de organizare a stanilor si a taberelor de vara pe teritoriul comunei Faraoani

Hotararea nr.25 privind revocarea HCL 3/2010 cu privire la Contractul colectiv de munca al salariatilor din aparatul de specialitate al primarului comunei Faraoani

Hotararea nr.26 privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul " Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau"

Hotararea nr. 27 privind aprobarea Actului Constitutiv al SC COMPANIA REGIONALA DE APA SA BACAU

Hotararea nr.28 privind aprobarea scutirii de la plata impozitului datorat de catre numita Butnaru Cristina

Hotararea nr.29 privind completarea HCL 52/2010 privind impozitele si taxele locale pentru anul 2010

Hotararea nr.30 privind completarea domeniului public al comunei Faraoani, judetul Bacau

Hotararea nr.31 privind predarea catre operatorul regional SC APASERV SA BACAU a investitiei " Extindere retea distributie alimentare cu apa, comuna Faraoani, judetul Bacau", finantat prin Programul Phare 2006

Hotararea nr. 32 privind rectificarea bugetului local pe anul 2010

Hotararea nr. 33 privind vanzarea unei suprafete concesionate

Hotararea nr.34 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al Comunei Faraoani

Hotararea nr.35 privind aprobarea reorganizarii Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al Comunei Faraoani, judetul Bacau

Hotararea nr. 36 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al " Serviciului voluntar pentru situatii de urgenta"

Hotararea nr.37 privind aprobarea contului de incheiere al exercitiului bugetar pe anul 2009 al Consiliului Local al Comunei Faraoani

Hotararea nr.38 privind aprobarea documentatiei " Servicii de elaborare a hartilor de risc natural pentru alunecari de teren pentru zone din judetul Bacau, expuse acestui fenomen, comuna Faraoani-faza de proiectare-studiu

Hotararea nr.39 privind aprobarea Master Planului Sistem de managment Integrat al Deseurilor in judetul Bacau si a listei de investitii propritare pentru sectorul deseuri la nivelul judetului Bacau

Hotararea nr.40 privind elaborarea documentatiei pentru realizare PUZ in satul Faraoani, comuna Faraoani, judetul Bacau in vederea construirii de locuinte

Hotararea nr.41 privind aprobarea organigramei si statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului Comunei Faraoani, judetul BAcau, in conformitate cu OUG nr. 63/2010

Hotararea nr.42 privind rectificarea bugetului local pe anul 2010

Hotararea nr.43 privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul " Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Bacau-ADIB"

Hotararea nr.44 privind aprobarea unor masuri referitoare la activitatea de transport in regim de taxi si in regim d einchiriere pe raza teritoriului comunei Faraoani

Hotararea nr.45 privind acordarea unui premiu in valoare de 200 lei cuplurilor care implinesc 50 de ani de casatorie in anul 2010

Hotararea nr.46 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal in satul Faraoani, comuna Faraoani, judetul Bacau in vederea construirii de locuinte

Hotararea nr.47 privind avizarea elaborarii documentatiei pentru realizarea Planului Urbanistic Zonal, in satul Faraoani, comuna Faraoani, judetul Bacau in vederea construirii " Hala pentru dezmembrari auto"

Hotararea nr.48 privind completarea inventarului domeniului public al comunei Faraoani, judetul Bacau

Hotararea nr.49 privind aprobarea instrumentarii proiectului de investitie " Modernizare drumuri aricole de exploatatie in comuna Faraoani, judetul Bacau"

Hotararea nr.50 privind aprobarea instrumentarii proiectului pentru obiectivul de investitii " Extinderea sistemului public de alimentare cu apa si extinderea sistemului public de canalizare in comuna Faraoani, judetul Bacau"

Hotararea nr.51 privind aprobarea indicatorilor de performanta ai serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, a Regulamentului propriu al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare si a Caietului de sarcini

Hotararea nr.52 privind aprobarea Listei de investitii si a Planului de finantare practicate de operatorul regional SC Compania Regionala de apa Bacau Sa

Hotararea nr.53 privind aprobarea Master Panului regional pentru infrastructura de apa/apa uzata in judetul Bacau

Hotararea nr.54 privind aprobarea Studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare al comunei Faraoani si a Contractului de delegare directa a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare

Hotararea nr.55 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnic-economici si a politicii de tarifare practicate de operatorul regional Sc Compania Regionala de Apa Sa

Hotararea nr.56 privind rectificarea bugetului local pe anul 2010

Hotararea nr.57 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local Faraoani pentru urmatoarele trei luni, incepand cu luna decembrie 2010

Hotararea nr.58 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate a indicatorilor tehnico-economici, precum si a Planului anual de evolutie a tarifelor si taxelor aferente proiectului " Sistem integrat de managment al deseurilor solide in judetul Bacau"

Hotararea nr.59 privind aprobarea Documentului de pozitie privind modul de implementare a proiectului " Sistem integrat de managment al deseurilor solide in judetul Bacau"

Hotararea nr.60 privind intocmirea SF-ului aferent investitiei " Instalare sistem de incalzire care utilizeaza energie regenerabila la scolile generale nr.1 si nr.2 din Comuna Faraoani, judetul Bacau, finantat prin Programul " Casa Verde" administrat de administratia Fondului pentru Mediu

Hotararea nr.61 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal " Hala pentru dezmembrari auto in extravilanul comunei Faraoani"

Hotararea nr.62 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal in satul Faraoani, comuna Faraoani, pentru construire locuinte

Hotararea nr.63 privind aprobarea invitarii la sediul Primariei Comunei Faraoani, a persoanelor fizice care au obligatia sa efectueze declaratiile pentru inscrierea datelor in registrul agricol conf. H.G. nr.1632/2009

Hotararea nr.64 privind rectificarea bugetului local pe anul 2010

 Hotararea nr.65 privind aprobarea pretului minim de vanzare si a conditiilor economice si jurdice privind vanzarea unui teren in suprafata de 230 mp, parte din domneiul privat al comunei, situat in intravilanul satului Faraoani, prin neocieri directe cu proprietarul constructiei amplasate pe terenul vandabil

 Hotararea nr.66 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2011 in comuna Faraoani, judetul Bacau

 

Sondaj

Sunteti multumit(a) de actualul primar
 

Utilizatori Online

Avem 31 vizitatori online

Logare Utilizator

Ultimele articole