forex trading logo
 

Proiecte si investitii

Contact

Hotarari 2012

HOTARARILE ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL FARAOANI INTRUNIT IN SEDINTA ORDINARA DIN DATA DE 31.01.2012

Hotararea nr. 1 privind aprobarea bugetului local si a bugetului activitatilor finantate din venituri proprii pe anul 2012

Hotararea nr.2 privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul "Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru salubrizare Bacau"

HOTARARILE ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL FARAOANI INTRUNIT IN SEDINTA ORDINARA DIN DATA DE 30.03.2012

Hotararea nr.3 privind rectificarea bugetului local pe anul 2012

Hotararea nr.4 privind aprobarea contului de executie bugetara pe trimestrul IV 2012 al Comunei Faraoani, judetul Bacau

Hotararea nr.5 privind reteaua scolara a unitatilor de invatamant de stat preuniversitar din comuna Faraoani, pentru anul scolar 2012-2013

Hotararea nr.6 privind aprobarea Planului de actiuni pentru anul 2012, pentru beneficiarii de ajutor social
Hotararea nr.7 privind stabilirea contributiei Consiliului Local Faraoani, pentru finantarea serviciilor sociale destinate protectiei si promovarii drepturilor copilului si a persoanelor adulte cu handicap

Hotararea nr.8 privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul "Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Bacau-ADIB

Hotararea nr.9 privind amanarea la plata impozitelor si taxelor locale pana la data de 01.07.2012 beneficiarilor de alocatie de sustinere a familiei si ajutor social

Hotararea nr.10 privind aprobarea finantarii din bugetul local a ansamblului "Ecoul din Vale" pentru a participa la Festivalul de folclor din localitatea Tarare-Franta

Hotararea nr.11 privind aprobarea Regulamentului local referitor la implicarea publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si urbanism din comuna Faraoani

Hotararea nr.12 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile aprilie, mai, iunie 2012

Hotararea nr.13 privind participarea comunei Faraoani la infiintarea Grupului de Actiune Local (GAL) "Drumul Moldovei"

HOTARARILE ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL FARAOANI INTRUNIT IN SEDINTA ORDINARA DIN DATA DE 18.04.2012

Hotararea nr.14 privind rectificarea bugetului local pe anul 2012

HOTARARILE ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL FARAOANI INTRUNIT IN SEDINTA ORDINARA DIN DATA DE 28.06.2012

Hotararea nr.15 privind alegerea comisiei de validare

Hotararea nr.16 privind validarea mandatelor de consilieri locali alesi la data de 10 iunie 2012

Hotararea nr.17 privind declararea ca legal constituit a Consiliului Local al Comunei Faraoani

Hotararea nr.18 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al comunei Faraoani

Hotararea nr.19 privind alegerea viceprimarului comunei Faraoani

Hotararea nr.20 privind constituirea comisiilor de specialitate

HOTARARILE ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL FARAOANI INTRUNIT IN SEDINTA ORDINARA DIN DATA DE 28.08.2012

Hotararea nr.21 privind aprobarea Regulamentului de functionare a Consiliului Local al comunei Faraoani, judetul Bacau

Hotararea nr.22 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru construire unitate de procesare si ambalare cartofi in comuna Faraoani, beneficiar SC FRIGO GROUP COOPERATION SRL

Hotararea nr.23 privind aprobarea investitiei "Reparatii si modernizare baza sportiva" la Scoala generala nr.2 din  comuna Faraoani, judetul Bacau

Hotararea nr.24 privind aprobarea investitiei construire Camin Cultural in comuna Faraoani, judetul Bacau

Hotararea nr.25 privind inchirierea prin licitatie publica aimobilului " Cantina sociala" aflat in domeniul public al comunei faraoani, judetul Bacau

Hotararea nr.26 privind rectificarea bugetului local al Comunei Faraoani, judetul Bacau

Hotararea nr.27 privind aprobarea contului de executie al bugetului local al Comunei Faraoani, judetul Bacau la data de 31.03.2012

Hotararea nr.28 privind aprobarea contului de executie al bugetuloui local al Comunei Faraoani, judetul Bacau, pe semestrul I, anul  2012

Hotararea nr.29 privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Faraoani, pentru anul 2012

Hotararea nr.30 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2013 pentru aparatul de specialitate al primarului conumei Faraoani, judetul Bacau

Hotararea nr.31 privind aprobarea luarii in administrare a unui numar de 667 unitati de compostare individuala

HOTARARILE ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL FARAOANI INTRUNIT IN SEDINTA ORDINARA DIN DATA DE 19.10.2012

Hotararea nr.32 privind aprobarea noilor tarife pentru serviciile publice de alimentare cu apa potabila si de canalizare ajustate cu indicele de inflatie

Hotararea nr.33 privind desemnarea unui membru al Adunarii Generale al Aosciatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau din partea Unitatii Administrativ Teritoriale Faraoani

Hotararea nr.34 privind numirea a doi reprezentanti ai Consiliului Local Faraoani in Consiliul " Zona Metropolitana" Bacau

Hotararea nr.35 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Faraoani in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale nr.1 Faraoani pentru anul scolar 2012-2013

Hotararea nr.36 privind aprobarea majorarii tarifelor practicate de catre operatorul SC SOMA SRL Bacau pentru colectarea, transportul si depozitarea deseurilor menajere, din constructii si a celor voluminoase de pe raza comunei Faraoani

Hotararea nr.37 privind rectificarea bugetului local al Comunei Faraoani pe anul 2012

Hotararea nr.38 pentru modificarea Hotararii Consiliului Local al comunei Faraoani nr.55/2010 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a Indicatorilor tehnico-economici si a Politicii de tarifare pentru proiectul " Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bacau" modificata prin HCL nr.40/2011

Hotararea nr.39 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile noiembrie -decembrie 2012 si ianuarie 2013

HOTARARILE ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL FARAOANI INTRUNIT IN SEDINTA ORDINARA DIN DATA DE 23.11.2012

Hotararea nr.40 privind aprobarea contului de executie al bugetului local al Comunei Faraoani la data de 30.09.2012

Hotararea nr.41 privind rectificarea bugetului local al Comunei faraoani pe anul 2012

Hotararea nr.42 privind completarea inventarului domeniului public al comunei Faraoani

Hotararea nr.43 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2013

Hotararea nr.44 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Faraoani, in Comisia de evaluare si Asigurare a Calitatii constituita la nivelul Scolii gimnaziale nr.1 Faraoani, in anul scolar 2012-2013

Hotararea nr.45 privind aprobarea Regulamentului intern al aparatului de specialitate al primarului comunei Faraoani

 

 

 

 

Sondaj

Sunteti multumit(a) de actualul primar
 

Utilizatori Online

Avem 27 vizitatori online

Logare Utilizator

Ultimele articole