forex trading logo
 

Proiecte si investitii

Contact

Hotarari 2011

Hotararea nr.1 privind aprobarea studiului de fezabilitate al proiectului "Completarea sistemelor clasice de incalzire cu sisteme care utilizeaza energie regenerabila" pentru obiectivele Scoala cu clasele I-VIII nr.1 Faraoani si Scoala cu clasele I-VIII nr.2 Faraoani, judetul Bacau

Hotararea nr.2 privind contractarea finantarii nerambursabile in valoare de 978.615,52 lei de la Administratia fondului pentru mediu pentru proiectul "Completarea sistemelor clasice de incalzire cu sisteme care utilizeaza energie regenerabila"

Hotararea nr.3 privind aprobarea cotei de finantare de 20% privind aplicarea la Programul privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire in comuna Faraoani, judetul Bacau

Hotararea nr.4 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investitia "Amenajarea si extinderea sediului Primariei comunei Faraoani, judetul Bacau

Hotararea nr.5 privind aprobarea bugetului local si a bugetului activitatilor finantate din venituri proprii pe anul 2011

Hotararea nr 6 privind stabilirea limitelor minime si maxime ale veniturilor provenite din valorificarea bunurilor ce depasesc cantitativ categoriile de bunuri prevazute de legea nr.416/2001 cu modificarile si completarile ulterioare ce vor fi folosite pentru acordarea alocatiilor de sustinere conform legii nr. 277/2010 si a venitului minim garantat

Hotararea nr.7 privind stabilirea impozitului pe mijloacele de transport , aplicabile in anul fiscal 2011 prevazute la art.263, alin 4 si 5 din Legea nr.571/2003-Codul fiscal

Hotararea nr.8 privind stabilirea taxei de salubrizare in comuna Faraoani pe anul 2011

Hotararea nr.9 privind modificarea taxei de paza in comuna Faraoani pentru anul 2011

Hotararea nr.10 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile martie, aprilie si mai 2011

Hotararea nr.11 pentru modificarea Hotararii Consiliului Local Faraoani nr.55/2010, privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a Indicatorilor tehnico-economici si a Politicii de tarifare pentru Proiectul "Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bacau"

Raport cu privire la starea economico-sociala si de mediu a localitatii Faraoani in perioada 01.01-31.12.2010

Hotararea nr.13 privind aprobarea Studiului de fundamentare a deciziei de "Delegare prin concesionare a gestiunii serviciilor de depozitare, tratare si valorificare a deseurilor municipale nepericuloase in judetul Bacau-Municipiul Bacau si 22 de comune invecinate, pentru celula 1 si facilitatile conexe ale depozitului conform de deseuri

Hotararea nr. 14 privind aprobarea Acordului de Parteneriat intre Comuna Faraoani si Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Bacau

Hotararea nr.15 privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor din unitatea administrativ-teritoriala Faraoani, judetul Bacau

Hotararea nr.16 privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul "Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau"

Hotararea nr.17 privind rectificarea bugetului local pe anul 2011

Hotararea nr.18 privind avizarea documentatiei de urbanism plan Urbanistic Zonal si Regulamentul aferent pentru obiectivul "Construire statie de sortare, organizare de  santier, amenajare iaz piscicol, cu utilizare material excavat, in comuna Faraoani, judetul Bacau

Hotararea nr.19 privind stabilirea taxei de salubrizare pentru persoanele juridice de pe raza comunei Faraoani, judetul Bacau pe anul 2011

Hotararea nr.20 privind aprobarea predarii prin Protocol a obiectivului de investitii "Modernizare drumuri locale in comuna Faraoani, judetul Bacau, din patrimoniul public al UAT Faraoani in administrarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, pe durata realizarii obiectivului de investitii, in cadrul proiectului prioritar al Programului national de dezvoltare a infrastructur

Hotararea nr.21 privind aprobarea instrumentarii proiectului de investitie "Modernizarea drumurilor agricole de exploatatie in comuna Faraoani, judetul Bacau"

Hotararea nr.22 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2010 al Consiliului Local al comunei Faraoani, judetul Bacau

Hotararea nr.23 privind aprobarea PUZ pentru construire statie de sortare, organizare de santier si amenajare iaz piscicol cu utilizare material excavat, extravilan in comuna Faraoani

Hotararea nr.24 privind aprobarea documentatiei "Servicii de elaborare a hartilor de risc natural pentru alunecari de teren pentru zone din judetul Bacau, expuse acestui fenomen" pentru comuna Faraoani

Hotararea nr.25 privind aprobarea contului de executie al bugetului local pe trimestrul I anul 2011 al comunei Faraoani, judetul Bacau

Hotararea nr.26 privind stabilirea contributiei Consiliului Local Faraoani, la finantarea activitatii de asistenta sociala in baza costurilor medii anuale pentru persoana cu handicap

Hotararea nr. 27 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile iunie, iulie, august 2011

Hotararea nr. 28 privind aprobarea instrumentarii proiectului de investitie "Refacerea si modernizarea drumurilor comunale locale in comuna Faraoani, judetul Bacau"

Hotararea nr.29 privind realizarea unei conducte de alimentare cu apa a catunului Valea mare, comuna Faraoani, judetul Bacau

Hotararea nr.30 privind alocarea de fonduri in vederea organizarii sarbatorii locale "O seara impreuna" in data de 15 august 2011

Hotararea nr. 31 privind completarea HCL nr.13/25.03.2011 privind aprobarea Studiului de fundamentare a deciziei de "delegare prin concesionare a gestiunii serviciilor de depozitare, tratare si valorificare a deseurilor municipale nepericuloase in judetul Bacau-Municipiul Bacau si 22 de comune invecinate, pentru celula 1 si facilitatile conexe ale depozitului conform de deseuri

Hotararea nr.32 privind aprobarea documentatiei de atribuire a contractului de "Delegare prin concesionare a gestiunii serviciilor de depozitare, tratare si valorificare a deseurilor municipale nepericuloase in judetul Bacau"

Hotararea nr.33 privind clasificarea unor tronsoane de drumuri comunale locale, in drumuri comunale din inventarul domeniului public al comunei Faraoani

Hotararea nr.34 privind aprobarea contului de executie pe trimestrul II anul 2011 al Comunei Faraoani, judetul Bacau

Hotararea nr.35 privind rectificarea bugetului local al Comunei Faraoani pe anul 2011

Hotararea nr.36 privind aprobarea contractarii unui credit bancar pentru investitii

Hotararea nr. 37 privind aprobarea lucrarilor de refacere a infrastructurii locale, distrusa de ploile torentiale din 09.06.2011

Hotararea nr. 38 privind modificarea organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitate a primarului comunei Faraoani

Hotararea nr.39 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile octombrie, noiembrie, decembrie 2011

Hotararea nr.40 privind desemnarea a doi reprezentanti ai Consiliului local Faraoani in Consiliul de Administratie a  Scolii cu clasele I-VIII nr.1 Faraoani in anul scolar 2011-2012

Hotararea nr.41 privind acordarea titlului de "Cetatean de onoare" al comunei Faraoani, domnului Ciceu Martin

Hotararea nr.42 privind rectificarea bugetului local pe anul 2011

Hotararea nr.43 privind avizarea elaborarii documentatiei pentru realizarea Planului Urbanistic Zonal, in vederea construirii "Unitatii de procesare si ambalare cartofi" in satul Faraoani, comuna Faraoani, judetul Bacau

Hotararea nr.44 privind rectificarea bugetului local pe anul 2011

Hotararea nr.45 privind concesionarea serviciului public de distributie gaze naturale in comuna Faraoani, judetul Bacau

Hotararea nr.46 privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului prin protocol a obiectivului de investitii "Infiintare cresa in comuna Faraoani, judetul Bacau", depus spre finantare in cadrul Programului National de Dezvoltare a Infrastructurii, aprobat prin OUG NR.105/2010

Hotararea nr.47 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul  fiscal 2012, in comuna Faraoani, judetul Bacau 

Hotararea nr. 48 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile ianuarie, februarie, martie 2012

Hotararea nr.49 privind aprobarea contului de executie bugetara pe trimestrul III , anul 2011 al Comunei Faraoani, judetul Bacau

Hotararea nr.50 privind reteaua scolara a unitatilor de invatamant de stat preuniversitar din comuna Faraoani, pentru anul scolar 2012-2013

Hotararea nr.51 privind modificarea si completarea HCL nr.50/2007 privind aprobarea Studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare a comunei Faraoani si a Contractului de delegare directa a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si canalizare

Hotararea nr.52 privind primirea comunelor Cleja si Tamas in calitate de membri la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Bacau-ADIB si modificarea Actului Constitutiv si a Statutului acesteia

Hotararea nr.53 privind rectificarea bugetului local pe anul 2011

 

Sondaj

Sunteti multumit(a) de actualul primar
 

Utilizatori Online

Avem 30 vizitatori online

Logare Utilizator

Ultimele articole