Galerie Foto Galerie video Carte de oaspeti

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
32 / 2017 Hotararea nr.32 din 16.05.2017 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru urmatoarele 3 luni 16-05-2017
31 / 2017 Hotararea nr. 31 din 16.05.2017 privind revocarea hotararii Consiliului local al comunei Faraoani, nr.21 din 03.04.2017 privind concesionarea prin incredintare directa a suprafetei de 101 mp categoria de folosinta teren neproductiv situat in comuna Faraoani, judetul Bacau, catre numitul Fartade Martin 16-05-2017
30 / 2017 Hotararea nr.30 din 16.05.2017 privind modificarea inventarului bunurilor apartinand domeniului public al comunei Faraoani, judetul Bacau 16-05-2017
29 / 2017 Hotararea nr. 29 din 16.05.2017 privind aprobarea cotizatiei anuale la Asociatia comunelor din Romania 16-05-2017
28 / 2017 Hotararea nr. 28 din 16.05.2017 privind insusirea Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii de audit public intern 16-05-2017
27 / 2017 Hotararea nr.27 din 16.05.2017 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Faraoani, pentru anul 2017 16-05-2017
26 / 2017 Hotararea nr. 26 din 16.05.2017 privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului local Faraoani nr.5 din 11.01.2017 privind aprobarea unui schimb de teren pasune in suprafata de 8400 mp situat in extravilanul comunei T104 Ps 2813 din rezerva comisiei locale de aplicare a legilor fondului funciar, cu suprafata de teren pasune 4200mp T 104 Ps 2714 situata in extravilan si 4200 mp teren pasune in extravilan T104 Ps 2714 proprietar Andor Eugen 16-05-2017
25 / 2017 Hotararea nr. 25 din 16.05.2017 privind aprobarea cuantumului si a numarului de burse de merit acordate elevilor de la Scoala gimnaziala nr.1 Faraoani, judetul Bacau, aferente anului scolar 2015-2016 16-05-2017
24 / 2017 Hotararea nr.24 din 16.05.2017 privind aprobarea Organigramei si a statului de functii din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Faraoani, judetul Bacau 16-05-2017
23 / 2017 Hotararea nr.23 din 16.05.2017 privind aprobarea contului de executie al bugetului local al comunei Faraoani pe trimestrul I 2017 16-05-2017
22 / 2017 Hotararea nr.22 din 03.04.2017 privind aprobarea colaborarii intre Consiliul local al comunei Faraoani si Centrul Diecezan Caritas Iasi si a contractului de furnizare de servicii social-medicale 03-04-2017
21 / 2017 Hotararea nr. 21 din 03.04.2017 privind concesionarea prin incredintare directa a suprafetei de 101 mp, categoria de folosinta teren neproductiv situat in comuna Faraoani, Tarla 90,Parcela 2230 apartinand domeniului public al comunei Faraoani, judetul Bacau, catre numitul Fartade Martin 03-04-2017
20 / 2017 Hotararea nr. 20 din 03.04.2017 privind aprobarea Planului obiectivelor de investitii pentru anul 2017 03-04-2017
19 / 2017 Hotararea nr.19 din 03.04.2017 privind aprobarea bugetului local al Comunei Faraoani, judetul Bacau pe anul 2017 03-04-2017
18 / 2017 Hotararea nr.18 din 15.03.2017 privind aprobarea cheltuielilor eligibile si neeligibile aferente investitiei "Reabilitarea si modernizarea sistemului de iluminat public in comuna Faraoani, judetul Bacau" 15-03-2017
Înapoi

Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Complet

Necesita imbunatatiri

Votează