Galerie Foto Galerie video Carte de oaspeti

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
13 / 2011 Hotararea nr.13 privind aprobarea Studiului de fundamentare a deciziei de "Delegare prin concesionare a gestiunii serviciilor de depozitare, tratare si valorificare a deseurilor municipale nepericuloase in judetul Bacau-Municipiul Bacau si 22 de comune invecinate, pentru celula 1 si facilitatile conexe ale depozitului conform de deseuri 25-03-2011
12 / 2011 Hotararea nr 12 Raport cu privire la starea economico-sociala si de mediu a localitatii Faraoani in perioada 01.01-31.12.2010 07-03-2011
11 / 2011 Hotararea nr.11 pentru modificarea Hotararii Consiliului Local Faraoani nr.55/2010, privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a Indicatorilor tehnico-economici si a Politicii de tarifare pentru Proiectul "Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bacau" 07-03-2011
10 / 2011 Hotararea nr.10 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile martie, aprilie si mai 2011 04-02-2011
9 / 2011 Hotararea nr.9 privind modificarea taxei de paza in comuna Faraoani pentru anul 2011 04-02-2011
8 / 2011 Hotararea nr.8 privind stabilirea taxei de salubrizare in comuna Faraoani pe anul 2011 04-02-2011
7 / 2011 Hotararea nr.7 privind stabilirea impozitului pe mijloacele de transport , aplicabile in anul fiscal 2011 prevazute la art.263, alin 4 si 5 din Legea nr.571/2003-Codul fiscal 04-02-2011
6 / 2011 Hotararea nr 6 privind stabilirea limitelor minime si maxime ale veniturilor provenite din valorificarea bunurilor ce depasesc cantitativ categoriile de bunuri prevazute de legea nr.416/2001 cu modificarile si completarile ulterioare ce vor fi folosite pentru acordarea alocatiilor de sustinere conform legii nr. 277/2010 si a venitului minim garantat 04-02-2011
5 / 2011 Hotararea nr.5 privind aprobarea bugetului local si a bugetului activitatilor finantate din venituri proprii pe anul 2011 04-02-2011
4 / 2011 Hotararea nr.4 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investitia "Amenajarea si extinderea sediului Primariei comunei Faraoani, judetul Bacau 27-01-2011
3 / 2011 Hotararea nr.3 privind aprobarea cotei de finantare de 20% privind aplicarea la Programul privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire in comuna Faraoani, judetul Bacau 27-01-2011
2 / 2011 Hotararea nr.2 privind contractarea finantarii nerambursabile in valoare de 978.615,52 lei de la Administratia fondului pentru mediu pentru proiectul "Completarea sistemelor clasice de incalzire cu sisteme care utilizeaza energie regenerabila" 27-01-2011
1 / 2011 Hotararea nr.1 privind aprobarea studiului de fezabilitate al proiectului "Completarea sistemelor clasice de incalzire cu sisteme care utilizeaza energie regenerabila" pentru obiectivele Scoala cu clasele I-VIII nr.1 Faraoani si Scoala cu clasele I-VIII nr.2 Faraoani, judetul Bacau 27-01-2011
66 / 2010 Hotararea nr.66 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2011 in comuna Faraoani, judetul Bacau 20-12-2010
65 / 2010 Hotararea nr.65 privind aprobarea pretului minim de vanzare si a conditiilor economice si jurdice privind vanzarea unui teren in suprafata de 230 mp, parte din domneiul privat al comunei, situat in intravilanul satului Faraoani, prin neocieri directe cu proprietarul constructiei amplasate pe terenul vandabil 20-12-2010
Înapoi

Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Complet

Necesita imbunatatiri

Votează