forex trading logo
 

Proiecte si investitii

Contact

Dispozitii 2015
 • Dispoziția nr. 1 din 5.01.2015 privind transferul unor credite între articolele și aliniatele capitolului 51.01
 • Dispoziția nr. 2 din 12.01.2015 privind reorganizarea controlului financiar preventiv propriu
 • Dispoziția nr. 3 din 12.01.2015 privind aprobarea si atribuirea plajei de numerotare a facturilor eliberate in sistem electronic persoanelor fizice si juridice de către Compartimentul cheltuieli și achiziții publice din cadrul Primăriei comunei Faraoani
 • Dispoziția nr. 4 din 12.01.2015 privind aprobarea si atribuirea plajei de numerotare pentru chitanțele eliberate in sistem electronic contribuabililor,persoane fizice si juridice de către compartimentul financiar-contabil (Colectare impozite și taxe locale)
 • Dispoziția nr. 5 din 12.01.2015 privind acordarea ajutorului social numitului Cadar Petre, domiciliat în comuna Faraoani nr. 440
 • Dispoziția nr. 6 din 12.01.2015 privind acordarea alocației pentru susținerea familiei numitei Andrei Bolog Monica, domiciliată în comuna Faraoani, nr. 470
 • Dispoziția nr. 7 din 12.01.2015 privind modificarea alocației pentru susținerea familiei numitei Farcas Carolina, domiciliată în comuna Faraoani, nr. 623A
 • Dispoziția nr. 8 din 12.01.2015 privind stabilirea și acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței pentru numita Bulai Varvara
 • Dispoziția nr. 9 din 12.01.2015 privind stabilirea și acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței pentru numitul Sabau Ioan
 • Dispoziția nr. 10 din 12.01.2015 privind stabilirea și acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței pentru numita Antal Luta
 • Dispoziția nr. 11 din 12.01.2015 privind stabilirea și acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței pentru numita Andrei Bolog Monica
 • Dispoziția nr. 12 din 19.01.2015 privind stabilirea salariului de bază personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Faraoani
 • Dispoziția nr. 13 din 19.01.2015 privind stabilirea salariului de bază asistenților personali din aparatul de specialitate al primarului comunei Faraoani
 • Dispoziția nr. 14 din 19.01.2015 privind stabilirea indemnizației persoanelor cu handicap grav din comuna Faraoani, judetul Bacău
 • Dispoziția nr. 15 din 21.01.2015 privind acordarea și încadrarea numitului Dogaru Claudiu Dan ca asistent personal pentru numitul Dogaru Mihai Marius – persoana cu handicap grav, domiciliat în comuna Faraoani, nr. 1256
 • Dispoziția nr. 16 din 26.01.2015 privind acordarea alocației de susținere a familiei d-nei Ciuraru Mariana, domiciliată în comuna Faraoani, nr. 1227
 • Dispoziția nr. 17 din 26.01.2015 privind acordarea alocației de susținere a familiei d-lui Onciu Cristian Costel, domiciliat în comuna Faraoani, nr. 784
 • Dispoziția nr. 18 din 26.01.2015 privind acordarea alocației de susținere a familiei d-nei Antal Vaida Veronica, domiciliată în comuna Faraoani, nr. 1088
 • Dispoziția nr. 19 din 26.01.2015 privind acordarea alocației de susținere a familiei d-lui Duma Ciprian, domiciliat în comuna Faraoani, nr. 1041
 • Dispoziția nr. 20 din 26.01.2015 privind acordarea alocației de susținere a familiei d-nei Moraru Carolina, domiciliată în comuna Faraoani, nr. 1309
 • Dispoziția nr. 21 din 26.01.2015 privind acordarea alocației de susținere a familiei d-nei Jitaru Genoveva, domiciliată în comuna Faraoani, nr. 734
 • Dispoziția nr. 22 din 26.01.2015 privind acordarea alocației de susținere a familiei d-lui Moraru Valentin, domiciliat în comuna Faraoani, nr. 809
 • Dispoziția nr. 23 din 26.01.2015 privind acordarea alocației de susținere a familiei d-nei Moraru Simona, domiciliată în comuna Faraoani, nr. 1278
 • Dispoziția nr. 24 din 26.01.2015 privind acordarea alocației de susținere a familiei d-nei Bucătaru Lenuța Ramona, domiciliată în comuna Faraoani, nr. 1238A1
 • Dispoziția nr. 25 din 26.01.2015 privind acordarea alocației de susținere a familiei d-lui Bulai Laurentiu Maximilian, domiciliat în comuna Faraoani, nr. 982
 • Dispoziția nr. 26 din 26.01.2015 privind acordarea alocației de susținere a familiei d-nei Coșa Anica, domiciliată în comuna Faraoani, nr. 937
 • Dispoziția nr. 27 din 26.01.2015 privind acordarea alocației de susținere a familiei d-nei Cancel Maria, domiciliată în comuna Faraoani, nr. 76
 • Dispoziția nr. 28 din 26.01.2015 privind acordarea alocației de susținere a familiei d-lui Andrei Adrian, domiciliat în comuna Faraoani, nr. 249
 • Dispoziția nr. 29 din 26.01.2015 privind acordarea alocației de susținere a familiei d-nei Luca Mihaela, domiciliată în comuna Faraoani, nr. 359
 • Dispoziția nr. 30 din 27.01.2015 privind constituirea comisiei de recepție a livrabilelor din cadrul contractului de servicii și echipamentele aferente investiției din cadrul proiectului ”Dezvoltarea infrastructurii harware și software pentru oferirea de servicii de e-administrație inclusiv gestionarea registrului agricol în format electronic în județul Bacău”
 • Dispoziția nr. 31 din 30.01.2015 privind încetarea și recuperarea debitului ajutorului pentru încălzirea locuinței pentru numita Jusca Ana
 • Dispoziția nr. 32 din 30.01.2015 privind încetarea și recuperarea debitului ajutorului pentru încălzirea locuinței pentru numita Andrei Aneta
 • Dispoziția nr. 33 din 30.01.2015 privind încetarea și recuperarea debitului ajutorului pentru încălzirea locuinței pentru numitul Isvanca Martin
 • Dispoziția nr. 34 din 30.01.2015 privind modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinței pentru numita Isvanca Varvara
 • Dispoziția nr. 35 din 30.01.2015 privind convocarea Consiliului Local al comunei Faraoani, în ședință ordinară pentru data de 10 februarie 2015, ora 13:00 la sediul Primăriei comunei Faraoani
 • Dispoziția nr. 36 din 02.02.2015 privind numirea d-rei Roca Emiliana pentru a semna cu semnătură electronică documentele aferente procedurii cerere de ofertă pentru obiectivul ”Modernizare drumuri comunale și locale, comuna Faraoani, județul Bacău”
 • Dispoziția nr. 37 din 02.02.2015 privind stabilirea și acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței pentru numita Bilboc Tereza, cu domiciliul în comuna Faraoani, nr. 19
 • Dispoziția nr. 38 din 02.02.2015 privind stabilirea și acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței pentru numita Benedic Agnesa, cu domiciliul în comuna Faraoani, nr. 640
 • Dispoziția nr. 39 din 02.02.2015 privind stabilirea și acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței pentru numitul Andrei Bolog Ștefan, cu domiciliul în comuna Faraoani, nr. 470
 • Dispoziția nr. 40 din 02.02.2015 privind stabilirea și acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței pentru numita Andrei Bolog Maria, cu domiciliul în comuna Faraoani, nr. 577
 • Dispoziția nr. 41 din 02.02.2015 privind stabilirea și acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței pentru numitul Farcaș Pavel, cu domiciliul în comuna Faraoani, nr. 626
 • Dispoziția nr. 42 din 02.02.2015 privind stabilirea și acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței pentru numita Farcaș Roza, cu domiciliul în comuna Faraoani, nr. 972
 • Dispoziția nr. 43 din 02.02.2015 privind stabilirea și acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței pentru numita Matei Margareta, cu domiciliul în comuna Faraoani, nr. 244
 • Dispoziția nr. 44 din 02.02.2015 privind stabilirea și acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței pentru numita Cancel Maria, cu domiciliul în comuna Faraoani, nr. 76
 • Dispoziția nr. 45 din 02.02.2015 privind stabilirea și acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței pentru numita Ișvanca Varvara, cu domiciliul în comuna Faraoani, nr. 910
 • Dispoziția nr. 46 din 02.02.2015 privind stabilirea și acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței pentru numitul Roca Boldog Iosif, cu domiciliul în comuna Faraoani, nr. 425
 • Dispoziția nr. 47 din 02.02.2015 privind acordarea și încadrarea numitei Mihaila Melania ca asistent personal pentru numita Mihaila Erika-Andreea – persoană cu handicap grav, domiciliată în comuna Faraoani, nr. 50
 • Dispoziția nr. 48 din 03.02.2015 privind acordarea alocației pentru susținerea familiei numitului Roca Boldog Iosif, domiciliat în comuna Faraoani, nr. 425A
 • Dispoziția nr. 49 din 03.02.2015 privind modificarea alocației de susținere a familiei d-nei Cazacu Cristina, domiciliată în comuna Faraoani, nr. 887A
 • Dispoziția nr. 50 din 03.02.2015 privind modificarea alocației de susținere a familiei d-nei Bejan-Piser Carolina, domiciliată în comuna Faraoani, nr. 536
 • Dispoziția nr. 51 din 03.02.2015 privind modificarea alocației de susținere a familiei d-nei Bulai Cornelia, domiciliată în comuna Faraoani, nr. 1076A
 • Dispoziția nr. 52 din 03.02.2015 privind modificarea alocației de susținere a familiei d-nei Duma Iuliana, domiciliată în comuna Faraoani, nr. 1059
 • Dispoziția nr. 53 din 03.02.2015 privind acordarea alocației pentru susținerea familiei numitei Bejan Veronica, domiciliată în comuna Faraoani, nr. 302
 • Dispoziția nr. 54 din 03.02.2015 privind acordarea alocației pentru susținerea familiei numitei Farcaș Elena, domiciliată în comuna Faraoani, nr. 707/1
 • Dispoziția nr. 55 din 03.02.2015 privind acordarea ajutorului social numitului Pista Ferenț, domiciliat în comuna Faraoani, nr. 1133A
 • Dispoziția nr. 56 din 03.02.2015 privind acordarea ajutorului social numitului Francu Fanica-Valentin, domiciliat în comuna Faraoani, nr. 236
 • Dispoziția nr. 57 din 03.02.2015 privind acordarea ajutorului social numitului Dobos Valentin, domiciliat în comuna Faraoani, nr. 1078
 • Dispoziția nr. 58 din 03.02.2015 privind încetarea ajutorului social numitului Coșa Mihai, domiciliat în comuna Faraoani, nr. 766
 • Dispoziția nr. 59 din 03.02.2015 privind încetarea ajutorului social numitului Butnaru Cornel, domiciliat în comuna Faraoani, nr. 423
 • Dispoziția nr. 60 din 03.02.2015 privind acordarea indemnizației lunare numitei Salca Marghita – persoana cu handicap grav, domiciliată în comuna Faraoani, nr. 703/23
 • Dispoziția nr. 61 din 03.02.2015 privind acordarea indemnizației lunare numitei Ianău Magda – persoană cu handicap grav, domiciliată în comuna Faraoani, nr. 797
 • Dispoziția nr. 62 din 04.02.2015 privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitei Cochior Ana, domiciliată în comuna Faraoani, nr. 841A
 • Dispoziția nr. 63 din 04.02.2015 privind acordarea alocației pentru susținerea familiei numitei Matei Felicia, domiciliată în comuna Faraoani, nr. 124
 • Dispoziția nr. 64 din 06.02.2015 privind încetarea contractului de muncă doamnei Cochir Bernadeta, referent în aparatul de specialitate al primarului comunei Faraoani
 • Dispoziția nr. 65 din 09.02.2015 privind delimitarea secțiilor de votare din comuna Faraoani
 • Dispoziția nr. 66 din 12.02.2015 de autorizare privind încheierea unor acte juridice de către minora Ciuraru Bianca-Regina cu încuviințarea tutorelui Moraru Roza
 • Dispoziția nr. 67 din 12.02.2015 privind acordarea d-lui Farcaș Lucian, inspector în aparatul de specialitate al primarului comunei Faraoani, gradația corespunzătoare vechimii în muncă de la 3 la 5 ani
 • Dispoziția nr. 68 din 25.02.2015 privind acordarea alocației pentru susținerea familiei numitei Patrascu Monica, domiciliată în comuna Faraoani, nr. 1160
 • Dispoziția nr. 69 din 25.02.2015 privind acordarea alocației pentru susținerea familiei numitei Ciuraru Tereza, domiciliată în comuna Faraoani, nr. 1184
 • Dispoziția nr. 70 din 25.02.2015 privind acordarea alocației pentru susținerea familiei numitei Ciuraru Rusu Felicia Ramona, domiciliată în comuna Faraoani, nr. 1046
 • Dispoziția nr. 71 din 25.02.2015 privind acordarea alocației pentru susținerea familiei numitei Craciun Iacinta, domiciliată în comuna Faraoani, nr. 4
 • Dispoziția nr. 72 din 25.02.2015 privind restituirea sumei de 2405 lei numitei Cosa Veronica
 • Dispozitia nr. 73 din 04.03.2015 privind acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei numitei Diac Maria, domiciliata in comuna Faraoani nr. 706/3A

 • Dispozitia nr. 74 din 04.03.2015 privind  modificarea   alocatiei pentru sustinerea familiei numitei Duma Veronica, domiciliat in comuna Faraoani, nr.1342A

 • Dispozitia nr. 75 din 04.03.2015 privind  modificarea   alocatiei pentru sustinerea familiei numitei Vaida Maria, domiciliat in comuna Faraoani, nr.258
 • Dispozitia nr.76 din 04.03.2015 privind  modificarea   alocatiei pentru sustinerea familiei numitei Birou Claudia, domiciliat in comuna Faraoani, nr.707/9
 • Dispozitia nr. 77 din 04.03.2015 privind modificarea  alocatiei pentru sustinerea familiei numitei Ciceu Lidia-Bibiana, domiciliat in comuna Faraoani, nr.543
 • Dispozitia nr. 78 din 04.03.2015 privind incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei numitei Berbecaru Iuliana, domiciliat in comuna Faraoani, nr.422
 • Dispozitia nr. 79 din 04.03.2015 privind incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei numitei Farcas Maria-Magdalena, domiciliat in comuna Faraoani, nr.588A
 • Dispozitia nr.80 din 04.03.2015 privind incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei numitei Patarscu Cristina, domiciliat in comuna Faraoani, nr.258
 • Dispozitia nr. 81 din 04.03.2015 privind incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei numitului Roca Augustin, domiciliat in comuna Faraoani, nr.5A
 • Dispozitia nr. 82 din 04.03.2015 privind incetarea  ajutorului social numitului  Matei Augustin, domiciliat in comuna Faraoani, nr.96
 • Dispozitia nr. 83 din 04.03.2015 privind modificarea ajutorului social numitului Antal Gabriel, domiciliat in comuna Faraoani, nr.598
 • Dispozitia nr. 84 din 04.03.2015 privind acordarea ajutorului social numitului Stoleru Bernadin, domiciliat in comuna Faraoani, nr.1229
 • Dispozitia nr. 85 din 09.03.2015 privind acordarea si incadrarea numitului Sabau Iosif ca asistent personal pentru numita Sabau Tereza-persoana cu handicap grav, domiciliat in comuna Faraoani, nr.538
 • Dispozitia nr. 86 din 09.03.2015 privind acordarea indemnizatiei lunare numitului Fartade Silvestru-persoana cu handicap grav , domiciliat in comuna Faraoani, nr.1180
 • Dispozitia nr. 87 din 16.03.2015 privind incetarea contractului individual de munca numitei Cochiorca Angelica, asistent personal in aparatul de specialitate al primarului comunei Faraoani
 • Dispozitia nr. 88 din 20.03.2015 privind convocarea Consiliului local al comunei Faraoani in sedinta ordinara pentru data de 27 martie 2015, ora 13,00
 • Dispozitia nr. 89 din 30.03.2015 privind constituirea comisiei de concurs si solutionare a contestatiilor pentru examenul d epromovare in grad profesional organizat in data de 23 .04.2015, ora 10 proba scrisa si 24.04.2015 –interviul de catre comuna Faraoani, judetul Bacau
 • Dispozitia nr. 90 din 30.03.2015 privind numirea d-rei Benchea Ana, referent, grad superior in aparatul de pecialitate al primarului comunei Faraoani, secretar al comisiei de concurs si solutionare a contestatiilor pentru examenul de promovare in grad profesional, organizat in data de 23.04.2015 , proba scrisa si 24.04.2015, interviul de catre comuna Faraoani
 • Dispozitia nr. 91 din 30.03.2015 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor in cadrul procedurii de cerere de oferta pentru atribuirea contractului de executie de lucrari :” Modernizare drumuri comunale si locale, comuna Faraoani, judetul Bacau”
 • Dispozitia nr. 92 din 30.03.2015 privind desemnarea unui expert cooptat pe langa comisia de evaluare a ofertelor in cadrul procedurii de cerere de oferta pentru atribuirea contractului de executie de lucrari „Modernizare drumuri comunale si locale, comuna Faraoani, judetul Bacau”
 • Dispozitia nr. 93 din 31.03.2015 privind aprobarea planului de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta in anul 2015
 • Dispozitia nr. 94 din 02.04.2015 privind incetarea indemnizatiei lunare numitului Ciuraru Anton-persoana cu handicap grav
 • Dispozitia nr. 95 din 02.04.2015 privind modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei numitei Duma Felicia, domiciliata in comuna Faraoani, nr.334
 • Dispozitia nr. 96 din 02.04.2015 privind modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei numitei Bolog Magda, domiciliata in comuna Faraoani, nr.516A
 • Dispozitia nr. 97 din 02.04.2015 privind modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei numitei Rosat Claudia, domiciliata in comuna Faraoani, nr.609
 • Dispozitia nr.98 din 02.04.2015 privind modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei numitei Duma Sic Regina, domiciliata in comuna Faraoani, nr.811
 • Dispozitia nr. 99 din 02.04.2015 privind modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei numitei Ciuraru misca Elena, domiciliata in comuna Faraoani, nr.1337B
 • Dispozitia nr. 100 din 02.04.2015 privind suspendarea alocatiei pentru sustinerea familiei numitei Moraru Gabriela, domiciliata in comuna Faraoani, nr.706/5A
 • Dispozitia nr. 101 din 02.04.2015 privind acordarea ajutorului social numitului Diac Valentin, domiciliat inc omuna Faraoani, nr.1159
 • Dispozitia nr. 102 din 02.04.2015 privind modificarea ajutorului social numitei Sabau Veronica, domiciliata in comuna Faraoani, nr.508
 • Dispozitia nr.103 din 02.04.2015 privind suspendarea platii ajutorului social numitului Rosata Valentin, domiciliat in comuna Faraoani, nr.448
 • Dispozitia nr. 104 din 14.04.2015 privind acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei numitei Rusu Irina, domiciliata in comuna Faraoani, nr.898
 • Dispozitia nr. 105 din 17.04.2015 privind aprobarea raportului procedurii de atribuire nr.1929/17.04.2015 a contractului de achizitie publica, avand ca obiect executie lucrari la obiectivul „Modernizare drumuri comunale si locale, comuna Faraoani, judetul Bacau”
 • Dispozitia nr. 106 din 29.04.2015 privind modul de aplicare a legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol
 • Dispozitia nr. 107 din 04.05.2015 privind convocarea Consiliului Local al comunei Faraoani in sedinta ordinara pentru data de 12 mai 2015, ora 13,00
 • Dispozitia nr. 108 din 05.05.2015 privind acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei numitei Ciuraru Simona Daniela, domiciliata in comuna Faraoani, nr.1188
 • Dispozitia nr. 109 din 05.05.2015 privind modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei numitei Duma Angela, domiciliata in comuna Faraoani, nr1303 A
 • Dispozitia nr. 110 din 05.05.2015 privind modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei numitei Pal  Cristina , domiciliata in comuna Faraoani, nr.1297
 • Dispozitia nr.111 din 05.05.2015 privind modificarea alocatiei pentru sustinereaa familiei numitei Cochior Gabriela, domiciliata in comuna Faraoani, nr.21
 • Dispozitia nr.112 din 05.05.2015 privind modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei numitei Pantiru Tereza, domiciliata in comuna Faraoani, nr.675
 • Dispozitia nr.113 din 05.05.2015 privind modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei numitei Butac Tereza, domiciliata in comuna Faraoani, nr.355
 • Dispozitia nr. 114 din 05.05.2015 privind modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei numitului Benedic Gheorghe, domiciliat in comuna Faraoani, nr.538A
 • Dispozitia nr. 115 din 05.05.2015 privind promovarea d-nei Duma Angela, din fucntia publica de inspector, clasa I, grad profesional principal, clasa 42 de salarizare, gradatia 5 in functia publica de inspector, clasa I, grad superior, clasa 53 de salarizare, gradatia 5 in compartimentul venituri din aparatul de specialitate al primarului comunei Faraoani, judetul Bacau
 • Dispozitia nr. 116 din 05.05.2015 privind modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei numitei Duma Sic Adela, domiciliata in comuna Faraoani, nr.993
 • Dispozitia nr. 117 din 05.05.2015 privind incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei numitei Duma Vlerica, domiciliata in comuna Faraoani, nr.1262
 • Dispozitia nr. 118 din 05.05.2015 privind incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei numitei Roca Ana, domiciata in comuna Faraoani, nr.153A
 • Dispozitia nr. 119 din 05.05.2015 privind incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei numitei Francu Cristina, domiciliata in comuna Faraoani, nr.1186
 • Dispozitia nr. 120 din 05.05.2015 privind incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei numitei Istoc Veronica, domiciliata in comuna Faraoani, nr.8
 • Dispozitia nr. 122 din 05.05.2015 privind acordarea ajutorului social numitei Cochiorca Veronica, domiciliata in comuna Faraoani, nr.122
 • Dispozitia nr. 123 din 05.05.2015 privind incetarea ajutorului social numitului Mares Cristinel, domiciliat in comuna Faraoani, nr.690
 • Dispozitia nr. 124 din 04.06.2015 privind acordarea ajutorului social numitei Francu Roza, domiciliata in comuna Faraoani, nr.336A
 • Dispozitia nr. 125 din 04.06.2015 privind acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei numitei Cochior Cristina, domiciliata in comuna Faraoani, nr.1025
 • Dispozitia nr. 126 din 04.06.2015 privind modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei numitei Cancel Agneza, domiciliata in comuna Faraoani, nr.1006
 • Dispozitia nr. 127 din 04.06.2015 privind modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei numitei Duma Elisabeta, domicilita in comuna Faraoani, nr.547
 • Dispozitia nr.128 din 04.06.2015 privind modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei numitului Duma Mihai, domiciliat in comuna Faraoani, nr.1114
 • Dispozitia nr.129 din 04.06.2015 privind modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei numitei Patrascu Valerica , domiciliata in comuna Faraoani, nr.517
 • Dispozitie nr. 130 din 08.06.2015 privind aprobarea Regulamentului si anexei cu privire la acordarea sporului pentru conditii vatamatoare, personalului din aparatul de specialitate al primarului comunei Faraoani
 • Dispozitia nr. 131 din 08.06.2015 privind  acordarea sporului pentru conditii vatamatoare personalului din aparatul de specialitate al primarului comunei Faraoani
 • Dispozitia nr. 132 din 08.06.2015 privind acordarea si incadrarea numitei Duma Monica ca asistent personal pentru numita Duma Ioana-Alesia persoana cu handicap grav, domiciliata in comuna Faraoani, nr.1261
 • Dispozitia nr. 133 din 08.06.2015 privind acordarea ajutorului social numitei Francu Roza, domiciliata in comuna Faraoani, nr.336A
 • Dispozitia nr. 134 din 08.06.2015 privind acordarea indemnizatiei lunare numitei Zediu Gabriela  in calitate de parinte pentru numita Zediu Ioana Alexandra persoana cu handicap grav, domiciliata in comuna Faraoani,nr.701
 • Dispozitia nr. 135 din 17.06.2015 privind numirea d-nei Roca Boldog Cristina, curator special pentru a reprezenta minorele Roca Ionela-Adriana, nascuta la data de 30.08.2003 si Roca Andreea, nascuta la data de 16.10.2006 la dezbaterea succesiunii dupa def. Roca Anton.
 • Dispozitia nr.136 din 22.06.2015 privind stabilirea salariului de baza personalului contractual din aparatul de specialitate  al primarului comunei Faraoani
 • Dispozitia nr.137 din 22.06.2015 privind stabilirea indemnizatiei persoanelor cu handicap grav din aparatul de specialitate al primarului comunei Faraoani
 • Dispozitia nr.138 din 22.06.2015 privind stabilirea salariului de baza asistentilor personali din aparatul de specilaitate al primarului comunei Faraoani
 • Dispozitia nr.139 din 23.06.2015 privind acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei numitei Cochior Ana, domiciliata in comuna Faraoani, nr.841A
 • Dispozitia nr.140 din 23.06.2015 privind acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei numitei Balint Carolina, domiciliata in comuna Faraoani, nr.1241
 • Dispozitia nr.141 din 29.06.2015 privind transferul unor credite intre articolele si alineatele unor capitole din bugetul local al comunei Faraoani
 • Dispozitia nr.142 din 29.06.2015 privind constituirea comisiei de receptie a lucrarilor de balastare a drumurilor comunale in satul Faraoani, comuna Faraoani
 • Dispozitia nr.143 din 02.07.2015 privind modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei numitei  Andrei Pavel, domiciliat in comuna Faraoani, nr.196
 • Dispozitia nr.144 din 02.07.2015 privind modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei numitei  Mares Valerica , domiciliata in comuna Faraoani, nr.164
 • Dispozitia nr.145 din 02.07.2015 privind modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei numitei Cochior Anica, domiciliata in comuna Faraoani, nr.584B
 • Dispozitia nr.146 din 02.07.2015 privind modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei numitei Antal Tereza, domiciliata in comuna Faraoani, nr.396A
 • Dispozitia nr.147 din 02.07.2015 privind modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei numitei Isvanca Monica, domiciliata in comuna Faraoani, nr.843
 • Dispozitia nr.148 din 02.07.2015 privind modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei numitei Duma Iuliana, domiciliata in comuna Faraoani, nr.1238B
 • Dispozitia nr.149 din 02.07.2015 privind incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei numitei Toma Iaginta, domiciliata in comuna Faraoani, nr.15
 • Dispozitia nr.150 din 02.07.2015 privind incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei numitei Duma Porondi Maria, domiciliata in comuna Faraoani, nr.1045
 • Dispozitia nr.151 din 02.07.2015 privind incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei numitului Andrei Aurelian, domiciliat in comuna Faraoani, nr.249
 • Dispozitia nr.152 din 02.07.2015 privind acordarea ajutorului social numitului isvanca Valerian, domiciliat in comuna Faraoani, nr.1257A
 • Dispozitia nr.153 din 08.07.2015 privind stabilirea salariului de baza domnului Tera Liviu, referent in aparatul de specialitate al primarului comunei Faraoani
 • Dispozitia nr.154 din 10.07.2015 privind acordarea si incadrarea numitei Antal Furtuna Cristina ca asistent personal pentru numitul Antal Furtuna Razvan-Andrei , copil cu handicap grav, domiciliat in comuna Faraoani, nr.1061
 • Dispozitia nr.155 din 10.07.2015 privind constituirea comisiei de evaluare a pagubelor la principalele culturi agricole afectate de seceta in primavara-vara anului 2015 pe raza comunei Faraoani
 • Dispozitia nr.156 din 10.07.2015 privind convocarea Consiliului Local al comunei Faraoani in sedinta ordinara pentru data de 24 iulie 2015, ora 13,00 la sediul Primariei Comunei Faraoani
 • Dispozitia nr.157 din 16.07.2015 privind acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei numitei Cochior Bernadeta, domiciliata in comuna Faraoani, nr.225
 • Dispozitia nr. 158 din 24.07.2015 privind acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei numitei Duma Daniela, domiciliată in comuna Faraoani, nr. 918
 • Dispozitia nr. 159 din 24.07.2015 privind încadrarea numitei Antal Tânăru Cristina ca asistent personal pentru numitul Antal Tânăru Cornel Damian, copil cu handicap grav, domiciliată în comuna Faraoani, nr. 1053
 • Dispozitia nr. 160 din 24.07.2015 privind acordarea indemnizației lunare numitului Ciuraru Andrica Ioan, persoană cu handicap grav, domiciliat în comuna Faraoani, nr. 1020, județul Bacău
 • Dispozitia nr. 161 din 24.07.2015 privind încetarea contractului individual de muncă a numitului Sabău Iosif, asistent personal a persoanei cu handicap Sabău Tereza
 • Dispozitia nr. 162 din 24.07.2015 privind majorarea salariului de baza personalului din aparatul de specialitate al primarului comunei Faraoani
 • Dispozitia nr. 163 din 27.07.2015 privind modificarea alocatiei pentru susținerea familiei numitei Duma Iacinta, domiciliată în comuna Faraoani, nr. 1272
 • Dispozitia nr. 164 din 27.07.2015 privind modificarea alocatiei pentru susținerea familiei numitei Andrei Maricica, domiciliată în comuna Faraoani, nr. 1B
 • Dispozitia nr. 165 din 27.07.2015 privind modificarea alocatiei pentru susținerea familiei numitei Roca Boldog Angela, domiciliată în comuna Faraoani, nr. 646
 • Dispozitia nr. 166 din 27.07.2015 privind modificarea alocatiei pentru susținerea familiei numitului Bortoș Cristian, domiciliat în comuna Faraoani, nr. 707/10A
 • Dispozitia nr. 167 din 27.07.2015 privind modificarea alocatiei pentru susținerea familiei numitei Cancel Maria, domiciliată în comuna Faraoani, nr. 76
 • Dispozitia nr. 168 din 27.07.2015 privind modificarea alocatiei pentru susținerea familiei numitei Cochiorca Cristina, domiciliată în comuna Faraoani, nr. 1294
 • Dispozitia nr. 169 din 27.07.2015 privind modificarea alocatiei pentru susținerea familiei numitei Cancel Roza, domiciliată în comuna Faraoani, nr. 842
 • Dispozitia nr. 170 din 27.07.2015 privind modificarea alocatiei pentru susținerea familiei numitei Butnaru Maria, domiciliată în comuna Faraoani, nr. 1355
 • Dispozitia nr. 171 din 27.07.2015 privind modificarea alocatiei pentru susținerea familiei numitei Matei Maria, domiciliată în comuna Faraoani, nr. 79A
 • Dispozitia nr. 172 din 27.07.2015 privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitei Antal Tânăru Cristina, domiciliată în comuna Faraoani, nr. 1053A
 • Dispozitia nr. 173 din 27.07.2015 privind repunerea în plată a ajutorului social numitului Roșață Valentin, domiciliat în comuna Faraoani, nr. 448
 • Dispozitia nr. 174 din 27.07.2015 privind încetarea ajutorului social numitei Frâncu Lucia , domiciliată în comuna Faraoani, nr. 473
 • Dispozitia nr. 175 din 29.07.2015 privind modificarea alocatiei pentru susținerea familiei numitei Cochior Bernadeta, domiciliată în comuna Faraoani, nr. 1013
 • Dispozitia nr. 176 din 29.07.2015 privind modificarea cuantumului de ajutor social numitei Matei Maria, domiciliată în comuna Faraoani, nr. 79A
 • Dispozitia nr. 177 din 30.07.2015 pentru reorganizarea Consiliului comunitar consultativ privind protecția și promovarea drepturilor copilului
 • Dispozitia nr. 178 din 31.07.2015 privind modificarea alocatiei pentru susținerea familiei numitului Bulai Anton, domiciliat în comuna Faraoani, nr. 781
 • Dispozitia nr. 179 din 31.07.2015 privind modificarea alocatiei pentru susținerea familiei numitei Cazacu Cristina, domiciliată în comuna Faraoani, nr. 887A
 • Dispozitia nr. 180 din 31.07.2015 privind repunerea în plată a ajutorului social numitului Roșață Valentin, domiciliat în comuna Faraoani, nr. 448
 • Dispozitia nr. 181 din 31.07.2015 privind modificarea cuantumului de ajutor social numitului Frâncu Fănică Valentin, domiciliat în comuna Faraoani, nr. 236
 • Dispozitia nr. 182 din 06.08.2015 privind modificarea cuantumului de ajutor social numitului Bejan Valentin, domiciliat în comuna Faraoani, nr. 301
 • Dispozitia nr. 183 din 06.08.2015 privind suspendarea plății ajutorului social numitului Farcaș Ionel, domiciliat în comuna Faraoani, nr. 823A
 • Dispozitia nr. 184 din 06.08.2015 privind suspendarea plății ajutorului social numitului Iștoc Petrică, domiciliat în comuna Faraoani, nr. 544
 • Dispozitia nr. 185 din 14.08.2015 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor ce se vor depune în cadrul procedurii de cerere de ofertă pentru atribuirea contractului de execuție de lucrări ”Extinderea sistemului public de canalizare si alimentare cu apă, comuna Faraoani, județul Bacău”
 • Dispozitia nr. 186 din 24.08.2015 privind convocarea Consiliului local al comunei Faraoani, în ședința ordinară pentru data de 01 septembrie 2015, ora 13:00 la sediul Primăriei comunei Faraoani
 • Dispozitia nr. 187 din 24.08.2015 privind acordarea alocatiei pentru susținerea familiei numitului Ciuraru Andrei, domiciliat în comuna Faraoani, nr. 1310B
 • Dispozitia nr. 188 din 24.08.2015 privind acordarea alocatiei pentru susținerea familiei numitei Duma Cristina, domiciliată în comuna Faraoani, nr. 1280
 • Dispozitia nr. 189 din 25.08.2015 privind desemnarea persoanelor autorizate să efectueze operațiuni în Registrul electoral
 • Dispozitia nr. 190 din 25.08.2015 privind majorarea salariului de bază cu 5 clase de salarizare d-nei Farcaș Ana, secretar al comunei Faraoani, județul Bacău
 • Dispozitia nr. 191 din 25.08.2015 privind majorarea salariului de bază cu 5 clase de salarizare d-rei Pascaru Cristina, inspector în aparatul de specialitate al primarului comunei Faraoani, județul Bacău
 • Dispozitia nr. 192 din 26.08.2015 privind aprobarea Raportului procedurii de atribuire a contractului de achiziție având ca obiect execuție lucrări pentru ”Extinderea sistemului public de canalizare și alimentare cu apă, Comuna Faraoani, județul Bacău”
 • Dispozitia nr. 193 din 27.08.2015 privind împuternicirea doamnei Duma Angela, având funcția de inspector în aparatul de specialitate al primarului comunei, să exercite controlul financiar preventiv propriu în cadrul UAT Faraoani
 • Dispozitia nr. 194 din 27.08.2015 privind acordarea indemnizatiei lunare copilului Filip Paul Adrian, persoană cu handicap grav, domiciliat în comuna Faraoani, nr. 801, județul Bacău
 • Dispozitia nr. 195 din 31.08.2015 privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitei Jușca Ischi Angela, domiciliată în comuna Faraoani, nr. 813
 • Dispozitia nr. 196 din 31.08.2015 privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitei Bejan Veronica, domiciliată în comuna Faraoani, nr. 302
 • Dispozitia nr. 197 din 31.08.2015 privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitei Patrașcu Valerica, domiciliată în comuna Faraoani, nr. 517
 • Dispozitia nr. 198 din 31.08.2015 privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitei Cochior Pipaș Clataro Hezel Darlene, domiciliată în comuna Faraoani, nr. 703/29A
 • Dispozitia nr. 199 din 31.08.2015 privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitei Sabău Cristian Daniela, domiciliată în comuna Faraoani, nr. 364A
 • Dispozitia nr. 200 din 31.08.2015 privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitei Antal Burlacu Cristina, domiciliată în comuna Faraoani, nr. 1242
 • Dispozitia nr. 201 din 31.08.2015 privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitei Rusu Irina, domiciliată în comuna Faraoani, nr. 898
 • Dispozitia nr. 202 din 31.08.2015 privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitei Antal Tremurici Eugenia, domiciliată în comuna Faraoani, nr. 262A
 • Dispozitia nr. 203 din 31.08.2015 privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitei Cochior Gabriela, domiciliată în mun. Bacău, str. Aviatorilor, nr. 14
 • Dispozitia nr. 204 din 31.08.2015 privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitului Pătrașc Ferenț, domiciliat în com. Nicolae Bălcescu, sat Buchila
 • Dispozitia nr. 205 din 31.08.2015 privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitei Moraru Gabriela, domiciliată în comuna Faraoani, nr. 706/5A
 • Dispozitia nr. 206 din 31.08.2015 privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitei Ciuraru Rusu Simona, domiciliată în comuna Faraoani, nr. 1293
 • Dispozitia nr. 207 din 31.08.2015 privind modificarea alocatiei pentru susținerea familiei numitei Bolog Angelica, domiciliată în comuna Faraoani, nr. 524
 • Dispozitia nr. 208 din 31.08.2015 privind modificarea alocatiei pentru susținerea familiei numitei Andrei Clara, domiciliată în comuna Faraoani, nr. 770
 • Dispozitia nr. 209 din 31.08.2015 privind modificarea alocatiei pentru susținerea familiei numitului Duma Valentin, domiciliat în comuna Faraoani, nr. 738
 • Dispozitia nr. 210 din 31.08.2015 privind modificarea alocatiei pentru susținerea familiei numitei Andrei Agneza, domiciliată în comuna Faraoani, nr. 630
 • Dispozitia nr. 211 din 31.08.2015 privind modificarea alocatiei pentru susținerea familiei numitei Patrașc Carolina, domiciliată în comuna Faraoani, nr. 7A
 • Dispozitia nr. 212 din 31.08.2015 privind modificarea alocatiei pentru susținerea familiei numitei Antal Furtună Cristina, domiciliată în comuna Faraoani, nr. 1061
 • Dispozitia nr. 213 din 31.08.2015 privind modificarea alocatiei pentru susținerea familiei numitei Patrașcu Felicia, domiciliată în comuna Faraoani, nr. 645
 • Dispozitia nr. 214 din 31.08.2015 privind modificarea alocatiei pentru susținerea familiei numitei Matei Angela, domiciliată în comuna Faraoani, nr. 367
 • Dispozitia nr. 215 din 31.08.2015 privind modificarea alocatiei pentru susținerea familiei numitei Ciuraru Mariana, domiciliată în comuna Faraoani, nr. 1227
 • Dispozitia nr. 216 din 31.08.2015 privind modificarea alocatiei pentru susținerea familiei numitului Farcaș Valentin, domiciliat în comuna Faraoani, nr. 681B
 • Dispozitia nr. 217 din 31.08.2015 privind modificarea alocatiei pentru susținerea familiei numitei Mihăilă Melania, domiciliată în comuna Faraoani, nr. 50
 • Dispozitia nr. 218 din 31.08.2015 privind modificarea alocatiei pentru susținerea familiei numitei Duma Dombi Cristina, domiciliată în comuna Faraoani, nr. 1026
 • Dispozitia nr. 219 din 31.08.2015 privind acordarea ajutorului social numitei Duma Elisabeta, domiciliată în comuna Faraoani, nr. 547
 • Dispozitia nr. 220 din 31.08.2015 privind încetarea ajutorului social numitului Cochior Petrică, domiciliat în comuna Faraoani, nr. 259
 • Dispozitia nr. 221 din 31.08.2015 privind încetarea ajutorului social numitului Ghiurca Iosif, domiciliat în comuna Faraoani, nr. 509
 • Dispozitia nr. 222 din 31.08.2015 privind transferul unor credite între articolele si aliniatele unor capitole din bugetul local al Comunei Faraoani
 • Dispozitia nr. 223 din 02.09.2015 privind numirea d-lui Farcaș Lucian, persoană cu acces gratuit la bazele de date deținute de registrul comerțului
 • Dispozitia nr. 224 din 14.09.2015 privind constituirea comisiei de recepție finală din data de 22.09.2015 pentru ”Lucrări de refacere drum comunal, decolmatare pârâu și plombare drum comunal în comuna Faraoani, județul Bacău”
 • Dispozitia nr. 225 din 14.09.2015 privind constituirea comisiei de recepție finală din data de 22.09.2015 pentru ”Lucrări de extindere rețea canalizare, comuna Faraoani, județul Bacău”
 • Dispozitia nr. 226 din 14.09.2015 privind constituirea comisiei de recepție finală din data de 22.09.2015 pentru ”Lucrări de extindere rețea canalizare și alimentare cu apă, comuna Faraoani, județul Bacău”
 • Dispozitia nr. 227 din 14.09.2015 privind constituirea comisiei de recepție finală din data de 22.09.2015 pentru ”Lucrări de decolmatare șanț și refacere podețe în comuna Faraoani, județul Bacău”
 • Dispozitia nr. 228 din 14.09.2015 privind constituirea comisiei de recepție finală din data de 22.09.2015 pentru ”Extindere rețea alimentare cu apă și amenajare drum balastat, comuna Faraoani, județul Bacău”
 • Dispozitia nr. 229 din 14.09.2015 privind constituirea comisiei de recepție finală din data de 22.09.2015 pentru ”Extindere rețea alimentare cu apă și refacere drumuri afectate de extindere, comuna Faraoani, județul Bacău”
 • Dispozitia nr. 230 din 14.09.2015 privind constituirea comisiei de recepție finală din data de 22.09.2015 pentru ”Extindere rețea canalizare și refacere drum, comuna Faraoani, județul Bacău”
 • Dispozitia nr. 231 din 14.09.2015 privind constituirea comisiei de recepție finală din data de 22.09.2015 pentru ”Extindere rețea canalizare, comuna Faraoani, județul Bacău”
 • Dispozitia nr. 232 din 14.09.2015 privind constituirea comisiei de recepție finală din data de 22.09.2015 pentru ”Extindere rețea canalizare, comuna Faraoani, județul Bacău”
 • Dispozitia nr. 233 din 14.09.2015 privind încadararea numitei Filip Liliana ca asistent personal pentru numitul Filip Ionuț Alexandru, copil cu handicap grav, domiciliată în comuna Faraoani, nr. 801
 • Dispozitia nr. 234 din 17.09.2015 privind depozitarea arhivei din cadrul Primăriei comunei Faraoani la Școala cu clasele I-VIII nr. 2 Faraoani, județul Bacău
 • Dispozitia nr. 235 din 17.09.2015 privind majorarea salariului de bază cu suma de 100 lei d-rei Jitaru Adriana, inspector în aparatul de specialitate al primarului – compartimentul social
 • Dispozitia nr. 236 din 17.09.2015 privind majorarea salariului de bază cu suma de 100 lei d-nei Dram Iolanda-Alina, inspector în aparatul de specialitate al primarului – compartimentul social
 • Dispozitia nr. 237 din 17.09.2015 privind delegarea atribuțiilor pentru înscrierea datelor în registrul agricol din UAT Faraoani, județul Bacău
 • Dispozitia nr. 238 din 17.09.2015 privind delegarea atribuțiilor pentru înscrierea datelor în registrul agricol din UAT Faraoani, județul Bacău
 • Dispozitia nr. 239 din 17.09.2015 privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor ”Extindere rețea de canalizare” în cadrul contractului nr. 4518 din 17.08.2015 în comuna Faraoani, județul Bacău
 • Dispozitia nr. 240 din 25.09.2015 privind aprobarea concediului fără plată a d-lui Farcaș Lucian, inspector în aparatul de specialitate al primarului comunei Faraoani în perioada 25.09. – 31.10.2015
 • Dispozitia nr. 241 din 29.09.2015 privind acordarea alocației pentru susținerea familiei numitei Ciuraru Rusu Margareta, domiciliată în comuna Faraoani, nr. 39
 • Dispozitia nr. 242 din 29.09.2015 privind acordarea alocației pentru susținerea familiei numitei Soponaru Irina, domiciliată în comuna Faraoani, nr. 1314A
 • Dispozitia nr. 243 din 29.09.2015 privind acordarea alocației pentru susținerea familiei numitei Antal Iuliana, domiciliată în comuna Faraoani, nr. 1154
 • Dispozitia nr. 244 din 29.09.2015 privind numirea persoanei responsabile cu implementarea prevederilor referitoare la declarațiile de avere și declarațiile de interese
 • Dispozitia nr. 245 din 30.09.2015 privind virări de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar din bugetul de venituri și cheltuieli al comunei Faraoani pe anul 2015
 • Dispozitia nr. 246 din 05.10.2015 privind modificarea alocației pentru susținerea familiei numitei Patrașcu Diac Iuliana Loredana, domiciliată în comuna Faraoani, nr. 513
 • Dispozitia nr. 247 din 05.10.2015 privind modificarea alocației pentru susținerea familiei numitei Farțadi Genoveva, domiciliată în comuna Faraoani, nr. 160A
 • Dispozitia nr. 248 din 05.10.2015 privind modificarea alocației pentru susținerea familiei numitei Ciuraru Mișca Elena, domiciliată în comuna Faraoani, nr. 1337B
 • Dispozitia nr. 249 din 05.10.2015 privind modificarea alocației pentru susținerea familiei numitei Cochior Mariana, domiciliată în comuna Faraoani, nr. 63
 • Dispozitia nr. 250 din 05.10.2015 privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitei Ciuraru Simona Daniela, domiciliată în comuna Faraoani, nr. 1188
 • Dispozitia nr. 251 din 05.10.2015 privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitei Cancel Veronica, domiciliată în comuna Faraoani, nr. 416A
 • Dispozitia nr. 252 din 05.10.2015 privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitei Ciuraru Aneta, domiciliată în comuna Faraoani, nr. 759
 • Dispozitia nr. 253 din 05.10.2015 privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitei Bulai Cristina, domiciliată în comuna Faraoani, nr. 707/6
 • Dispozitia nr. 254 din 05.10.2015 privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitei Cancel Maria, domiciliată în comuna Faraoani, nr. 76
 • Dispozitia nr. 255 din 05.10.2015 privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitei Moraru Carolina, domiciliată în comuna Faraoani, nr. 1309
 • Dispozitia nr. 256 din 05.10.2015 privind recuperarea sumei acordate nelegal numitului Roca Ignat pentru încălzirea locuinței în perioada sezonului rece nov. 2013-mart. 2014
 • Dispozitia nr. 257 din 05.10.2015 privind recuperarea sumei acordate nelegal numitului Andrei Bolog Emilian pentru încălzirea locuinței în perioada sezonului rece nov. 2013-mart. 2014
 • Dispozitia nr. 258 din 05.10.2015 privind recuperarea sumei acordate nelegal numitei Jușca Verona
 • pentru încălzirea locuinței în perioada sezonului rece nov. 2013-mart. 2014
 • Dispozitia nr. 259 din 05.10.2015 privind recuperarea sumei acordate nelegal numitei Cochior Clara pentru încălzirea locuinței în perioada sezonului rece nov. 2013-mart. 2014
 • Dispozitia nr. 260 din 05.10.2015 privind recuperarea sumei acordate nelegal numitei Ciuraru Rusu Elena pentru încălzirea locuinței în perioada sezonului rece nov. 2013-mart. 2014
 • Dispozitia nr. 261 din 09.10.2015 privind încetarea ajutorului social numitului Farcaș Aurelian, domiciliat în comuna Faraoani, nr. 174
 • Dispozitia nr. 262 din 09.10.2015 privind acordarea ajutorului social numitului Farcaș Cristinel, domiciliat în comuna Faraoani, nr. 174
 • Dispozitia nr. 263 din 09.10.2015 privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitei Menghereș Monica, domiciliată în comuna Faraoani, nr. 1282A
 • Dispozitia nr. 264 din 09.10.2015 privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitei Cochior Maricica, domiciliată în comuna Faraoani, nr. 635
 • Dispozitia nr. 265 din 09.10.2015 privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitei Matei Valerica, domiciliată în comuna Faraoani, nr. 208B
 • Dispozitia nr. 266 din 09.10.2015 privind modificarea alocației pentru susținerea familiei numitei Frâncu Ana, domiciliată în comuna Faraoani, nr. 643G
 • Dispozitia nr. 267 din 09.10.2015 privind modificarea alocației pentru susținerea familiei numitei Cancel Veronica, domiciliată în comuna Faraoani, nr. 704/33
 • Dispozitia nr. 268 din 09.10.2015 privind modificarea alocației pentru susținerea familiei numitei Moraru Roza, domiciliată în comuna Faraoani, nr. 969
 • Dispozitia nr. 269 din 09.10.2015 privind modificarea alocației pentru susținerea familiei numitei Farcaș Veronica, domiciliată în comuna Faraoani, nr. 447
 • Dispozitia nr. 270 din 09.10.2015 privind modificarea alocației pentru susținerea familiei numitei Farțade Alina, domiciliată în comuna Faraoani, nr. 869
 • Dispozitia nr. 271 din 09.10.2015 privind modificarea alocației pentru susținerea familiei numitei Ciuraru Tereza, domiciliată în comuna Faraoani, nr. 1184
 • Dispozitia nr. 272 din 09.10.2015 privind modificarea alocației pentru susținerea familiei numitei Doboș Ana, domiciliată în comuna Faraoani, nr. 1078
 • Dispozitia nr. 273 din 09.10.2015 privind modificarea alocației pentru susținerea familiei numitei Duma Angelica, domiciliată în comuna Faraoani, nr. 324A
 • Dispozitia nr. 274 din 09.10.2015 privind încadrarea numitei Andrei Clara ca asistent personal pentru numitul Andrei Daniel, persoană cu handicap grav, domiciliată în comuna Faraoani, nr. 770
 • Dispozitia nr. 275 din 09.10.2015 privind numirea d-nei Cadăr Maria, curator special pentru a reprezenta pe minorul Măriuț Daniele, născut la data de 25 octombrie 2001 la vânzarea bunurilor imobile, conform certificatului de moștenitor nr. 90 din 28 iulie 2015
 • Dispozitia nr. 276 din 12.10.2015 privind delegarea atributiilor de protectie civila d-lui Isvanca Pavel, avand functia de referent SVSU in aparatul de specialitate al primarului comunei Faraoani
 • Dispozitia nr. 277 din 12.10.2015 privind organizarea si executarea instruirii personalului din aparatul de specialitate al primarului comunei Faraoani, in domeniul situatiilor de urgenta
 • Dispozitia nr. 278 din 20.10.2015 privind convocarea Consiliului local al comunei Faraoani, in sedinta ordinara pentru data de 26 octombrie 2015, ora 13:00 la sediul Primariei comunei Faraoani

 • Dispozitia nr. 279 din 20.10.2015 privind aprobarea normelor si constituirea comisiei in vederea aplicarii Ordinului 221/2015 pentru completarea Normelor metodologice privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe corporale aflate in patrimoniul institutiilor publice , aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 3471/2008

 • Dispozitia nr. 280 din 20.10.2015 privind incadrarea numitei Cochior Clara ca asistent personal grav pentru numitul Cochior Ionel, copil cu handicap grav, domiciliata in comuna Faraoani, nr. 1108

 • Dispozitia nr. 281 din 27.10.2015 privind incetarea indemnizatiei de insotitor a numitului Fartade Silvestru, persoana cu handicap gradul I - grav

 • Dispozitia nr. 282 din 27.10.2015 privind incadrarea numitei Fartade Valerica ca asistent personal pentru numitul Fartade Silvestru, persoana cu handicap gradul I-grav

 • Dispozitia nr. 283 din 27.10.2015 privind incadrarea numitei Fartade Alina, ca asistent personal pentru numita Barbut Magda, persoana cu handicap gradul I-grav

 • Dispozitia nr. 284 din 27.10.2015 privind acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei numitei Benchea Regina, domiciliata in comuna Faraoani, nr. 489A

 • Dispozitia nr. 285 din 27.10.2015 privind acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei numitei Sar Claudia, domiciliata in comuna Faraoani, nr. 443A

 • Dispozitia nr. 286 din 30.10.2015 privind transferul unor credite intre articolele si aliniatele unor capitole din bugetul local al Comunei Faraoani

 • Dispozitia nr. 287 din 30.10.2015 privind aprobarea concediului fara plata d-lui Farcas Lucian, inspector in aparatul de specialitate al primarului comunei Faraoani in perioada 01.11 - 30.11.2015

 • Dispozitia nr. 288 din 02.11.2015 privind modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei numitei Moraru Simona, domiciliata in comuna Faraoani, nr. 1278

 • Dispozitia nr. 289 din 02.11.2015 privind modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei numitului Cochior Adrian, domiciliat in comuna Faraoani, nr. 259A

 • Dispozitia nr. 290 din 02.11.2015 privind modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei numitei Benchea Maria, domiciliata in comuna Faraoani, nr. 584A

 • Dispozitia nr. 291 din 02.11.2015 privind modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei numitei Matei Felicia, domiciliata in comuna Faraoani, nr. 124

 • Dispozitia nr. 292 din 02.11.2015 privind modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei numitei Ciuraru Rusu Margareta, domiciliata in comuna Faraoani, nr. 39

 • Dispozitia nr. 293 din 02.11.2015 privind incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei numitei Luca Mihaela, domiciliata in comuna Faraoani, nr. 359

 • Dispozitia nr. 294 din 02.11.2015 privind incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei numitei Cojocaru Gema, domiciliata in comuna Faraoani, nr. 434A

 • Dispozitia nr. 295 din 02.11.2015 privind incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei numitei Matei Tereza, domiciliata in comuna Faraoani, nr. 667

 • Dispozitia nr. 296 din 02.11.2015 privind incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei numitei Barbosu Varvara, domiciliata in comuna Faraoani, nr. 119

 • Dispozitia nr. 297 din 02.11.2015 privind incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei numitei Maier Claudia, domiciliata in comuna Faraoani, nr. 115

 • Dispozitia nr. 298 din 02.11.2015 privind incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei numitei Pantiru Maria, domiciliata in comuna Faraoani, nr.1249 

 • Dispozitia nr. 299 din 02.11.2015 privind acordarea ajutorului social numitului Bolog Ioan, domiciliat in comuna Faraoani, nr. 524

 • Dispozitia nr. 300 din 02.11.2015 privind modificarea cuantumului de ajutor social numitei Matei Maria, domiciliata in comuna Faraoani, nr. 79A

 • Dispozitia nr. 301 din 02.11.2015 privind incetarea ajutorului social numitului Cochior Adrian, domiciliat in comuna Faraoani, nr. 259A

 • Dispozitia nr. 302 din 02.11.2015 privind acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei numitului Cancel Eusebiu, domiciliat in comuna Faraoani, nr. 698

 • Dispozitia nr. 303 din 02.11.2015 privind incetarea ajutorului social numitului Istoc Petrica, domiciliat in comuna Faraoani, nr. 544

 • Dispozitia nr. 304 din 02.11.2015 privind incetarea ajutorului social numitului Farcas Ionel, domiciliat in comuna Faraoani, nr. 823A

 • Dispozitia nr. 305 din 02.11.2015 privind constituirea comisiei si a subcomisiilor de inventariere

 • Dispozitia nr. 306 din 02.11.2015 privind incetarea contractului individual de munca numitului Roca Valentin, asisten personal in aparatul de specialitate a primarului comunei Faraoani, judetul Bacau

 • Dispozitia nr. 307 din 05.11.2015 privind incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei numitei Patrascu Diac Iuliana Loredana, domiciliata in comuna Faraoani, nr. 513

 • Dispozitia nr. 308 din 05.11.2015 privind incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei numitei Roca Boldog Cristina, domiciliata in comuna Faraoani, nr. 582A

 • Dispozitia nr. 309 din 05.11.2015 privind numirea d-lui Isvanca Pavel, referent in compartimentul situatii de urgenta si protectie civila, din aparatul de specialitate al primarului comunei Faraoani, in comisia pentru constatarea pagubelor si evaluarea pierderilor cauzate ca urmare a unor fenomene meteorologice nefavorabile

 • Dispozitia nr. 310 din 05.11.2015 privind incetarea de drept a contractului de munca numitei Isvanca Varvara - asistent personal pentru Isvanca Andrei

 • Dispozitia nr. 311 din 05.11.2015 privind constituirea comisiei de receptie finala din data de 06.11.2015, ora 12:00 pentru obiectivul "Refacere si modernizare drumuri comunale si locale, comuna Faraoani, judetul Bacau"

 • Dispozitia nr. 312 din 05.11.2015 privind constituirea comisiei de concurs, comisiei de solutionare a contestatiilor si numire a secretarului acestor comisii pentru concursul organizat de Primaria comunei Faraoani in data de 09.12.2015 (proba scrisa) si 11.12.2015 (interviul) pentru ocuparea postului contractual de inspector, grad profesional II din cadrul compartimentului informare si consiliere, serviciul public de asistenta sociala, din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Faraoani, judetul Bacau

 • Dispozitia nr. 313 din 05.11.2015 privind incadrarea numitei Cazacu Cristina ca asistent personal pentru numita Farcas Hulubaru Roza, persoana cu handicap grav, domiciliata in comuna Faraoani, nr. 887A

 • Dispozitia nr. 314 din 18.11.2015 privind reincadrarea d-lui Isvanca Pavel din functia de inspector, grad II, functie contractuala, studii medii, in functia publica de referent, clasa III, grad profesional principal, din cadrul Compartimentului situatii de urgenta si protectie civila

 • Dispozitia nr. 315 din 20.11.2015 privind convocarea Consiliului local al comunei Faraoani, in sedinta ordinara pentru data de 27 noiembrie 2015

 • Dispozitia nr. 316 din 20.11.2015 privind acordarea indemnizatiei lunare numitei Roca Ana - persoana cu handicap grav, domiciliata in comuna Faraoani, nr. 387

 • Dispozitia nr. 317 din 20.11.2015 privind incetarea din drept a contractului de munca numitei Mihaila Melania - asistent personal pentru Mihaila Erika-Andreea

 • Dispozitia nr. 318 din 20.11.2015 privind incetarea indemnizatiei numitei Salca Marghita

 • Dispozitia nr. 319 din 23.11.2015 privind acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei numitei Jusca Ischi Angela, domiciliata in comuna Faraoani, nr. 813

 • Dispozitia nr. 320 din 23.11.2015 privind acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei numitului Fartade Florentin, domiciliat in comuna Faraoani, nr. 600

 • Dispozitia nr. 321 din 23.11.2015 privind acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei numitei Farcas Maria, domiciliata in comuna Faraoani, nr. 612

 • Dispozitia nr. 322 din 23.11.2015 privind acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei numitului Bejan Mihai, domiciliat in comuna Faraoani, nr. 83A

 • Dispozitia nr. 323 din 23.11.2015 privind acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei numitei Iacob Varvara, domiciliata in comuna Faraoani, nr. 666

 • Dispozitia nr. 324 din 23.11.2015 privind acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei numitului Cochiorca Petre, domiciliat in comuna Faraoani, nr. 933

 • Dispozitia nr. 325 din 23.11.2015 privind acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei numitei Duma Angelica, domiciliata in comuna Faraoani, nr. 1254A

 • Dispozitia nr. 326 din 23.11.2015 privind acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei numitei Farcas Maria Magdalena, domiciliata in comuna Faraoani, nr. 706/6A

 • Dispozitia nr. 327 din 23.11.2015 privind acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei numitei Cochior Monica, domiciliata in comuna Faraoani, nr. 1185

 • Dispozitia nr. 328 din 23.11.2015 privind stabilirea si acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei pentru familiile si persoanele singure beneficiare de ajutor social 01.11.2015 - 31.03.2016

 • Dispozitia nr. 329 din 23.11.2015 privind stabilirea si acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei pentru familiile si persoanele singure altele decat beneficiarii de ajutor social 01.11.2015 - 31.03.2015

 • Dispozitia nr. 330 din 24.11.2015 privind acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei numitului Duma Bordios Felix, domiciliat in comuna Faraoani, judetul Bacau

 • Dispozitia nr. 331 din 24.11.2015 privind acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei numitului Duma Marghidan Ioan, domiciliat in comuna Faraoani, judetul Bacau

 • Dispozitia nr. 332 din 24.11.2015 privind constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor din data de 25.11.2015, ora 10:00, pentru obiectivul "Lucrari de ridicari la cota camine folosind capac din fonta existent si lucrari de ridicari la cota camine cu capac din fonta nou

 • Dispozitia nr. 333 din 27.11.2015 privind aprobarea concediului fara plata d-lui Farcas Lucian, inspector in aparatul de specialitate al primarului comunei Faraoani in perioada 01.12-31.12.2015

 • Dispozitia nr. 334 din 24.11.2015 privind recalcularea salariilor unor angajati din aparatul de specialitate al primarului comunei Faraoani, judetul Bacau

 • Dispozitia nr. 335 din 2.12.2015 privind incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei numitei Diac Maria, domiciliata in comuna Faraoani, nr. 706/3A

 • Dispozitia nr. 336 din 2.12.2015 privind incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei numitei Iacobus Virginica, domiciliata in comuna Faraoani, nr. 1310A

 • Dispozitia nr. 337 din 2.12.2015 privind incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei numitei Ciuraru Mariana, domiciliata in comuna Faraoani, nr. 1227

 • Dispozitia nr. 338 din 2.12.2015 privind incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei numitei Francu Ana, domiciliata in comuna Faraoani, nr. 646G

 • Dispozitia nr. 339 din 2.12.2015 privind modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei numitei Urban Veronica, domiciliata in comuna Faraoani, nr. 1034A

 • Dispozitia nr. 340 din 2.12.2015 privind modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei numitei Antal Vaida Angelica, domiciliata in comuna Faraoani, nr. 703/21

 • Dispozitia nr. 341 din 2.12.2015 privind modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei numitei Jitaru Irina, domiciliata in comuna Faraoani, nr. 193

 • Dispozitia nr. 342 din 2.12.2015 privind incetarea ajutorului social numitei Antal Vaida Irina, domiciliata in comuna Faraoani, nr. 285

 • Dispozitia nr. 343 din 2.12.2015 privind incetarea ajutorului social numitului Farcas Cristinel, domiciliat in comuna Faraoani, nr. 174

 • Dispozitia nr. 344 din 2.12.2015 privind desemnarea membrilor in comisia pentru analizarea documentatiilor tehnice supuse procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice si private

 

Sondaj

Sunteti multumit(a) de actualul primar
 

Utilizatori Online

Avem 35 vizitatori online

Logare Utilizator

Ultimele articole